Nieuws

Legbatterij nog steeds in gebruik ondanks EU verbod

Vanaf 1 januari is het in heel Europa verboden om kippen in legbatterijen te houden. Ondanks het EU verbod worden in veel EU landen, waaronder Nederland, nog steeds kippen in legbatterijen gehuisvest.

EU richtlijn in 1999 vastgesteld

De in 1999 vastgestelde EU richtlijn waarin voorschriften zijn vastgelegd voor de huisvesting van leghennen, geeft aan dat er vanaf 1 januari 2012 geen leghennen meer in onverrijkte kooien (zogenaamde batterijkooien) mogen worden gehouden. Nieuwbouw van dit soort systemen was al vanaf januari 2003 verboden.

Veel lidstaten voldoen nog niet aan richtlijn

De dierenbeschermingsorganisatie Eurogroup for Animals meldt dat in nog zeker 14 van de 27 lidstaten leghennen in onverrijkte kooien worden gehouden. In Ierland gaat het om 10 bedrijven. De hennen op deze bedrijven zullen worden gedood. In België zitten nog enkele miljoenen hennen, ongeveer een derde van het totaal, in legbatterijstallen. Deze bedrijven krijgen nog tot 31 juli dit jaar de tijd om zich aan te passen. Frankrijk, Spanje en Polen kunnen nog niet aan de regelgeving voldoen en zijn ook niet in staat aan te geven wanneer wel. Van veel andere landen zijn geen gegevens beschikbaar. In landen als Duitsland en Groot Brittannië zorgt het niet naleven van het batterijverbod voor grote onrust. Men vreest valse concurrentie en de Britse eiersector eist van de regering dat de import van batterijeieren verboden wordt.

Situatie in Nederland

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie weten dat er nog 55 bedrijven niet voldoen aan de nieuwe regelgeving. In alle gevallen betreft het bedrijven waarvoor nog geen vergunning voor de omschakeling is. De productie op deze bedrijven zal in ieder geval nog tot 31 juli gedoogd worden. Eieren van deze bedrijven mogen alleen voor de productie van eiproducten in Nederland worden afgezet.


(Bron foto: Thinkstock)