Nieuws

Leger bouwen, haard opsporen, samen optrekken

'Standing army’s' opbouwen, haarden opsporen met geurdetectie, samen optrekken: in de glastuinbouw is de biologische oorlog tegen ziekten en plagen in volle gang. Onder Glas geeft achtergronden.

Dit deed zij in de aanloop naar het in maart jongstleden gehouden PlantgezondheidsEvent tijdens welke Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid centraal stond (zie ook artikel Plantgezondheid, het nieuwe doen). In Onder Glas (nr. 2, februari) is meer te lezen over deze geïntegreerde aanpak waarbinnen onderzoekers, bedrijfsleven en overheid samen optrekken.

Het artikel 'Nog erg zoeken in nieuwe situatie om tot goede samenwerking te komen' gaat in op deze uitdaging. Daarnaast biedt het artikel een overzicht van de 27 projecten die zijn opgestart in het kader van 'Het Nieuwe Doen'.

'Standing army' en geurdetectie

Zo is er een project waarin duidelijk onderscheid gemaakt wordt in teeltsystemen: totaaloogstsysteem, takoogstsysteem en het vrucht-/bloemoogstsysteem. Onder Glas, over laatstgenoemde: 'De rest van het ecosysteem blijft in de kas. Daar kun je dus een biologisch systeem of een standing army (een leger aan natuurlijke vijanden dat al klaarstaat) in opbouwen'. Een ander voorbeeld is bestrijding van de wolluis door te kijken hoe de roofkever dat doet. De luizen verblijven in haarden en deze weet de kever feilloos te vinden. Mogelijk met geurdetectie. Onderzocht wordt of mensen die geur ook kunnen detecteren.

'TripsSweeper' en groene middelen

In een apart Onder Glas-artikel aandacht voor de zogenaamde 'TripsSweeper': een apparaat dat trips geautomatiseerd uit het gewas klopt en de vangplaten mee laat bewegen ('Innovatief apparaat extra hulpmiddel in strijd tegen volwassen trips'). En dan is er nog het project 'Groene gewasbescherming heeft de toekomst' (Groene middelen te goed om in het grijze gebied te blijven). Onder Glas gaat in op vragen als: 'Wat is groen en hoe werkt het? '. Via een 'Green Deal' (Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen) wordt daarnaast gewerkt aan een eenvoudiger toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

Ook in het artikel Behoud van middelen vergt inzet op emissieverlaging en biologie komen 'middelen van natuurlijke oorsprong' aan bod. Wat doet de chemische industrie hiermee? Zowel een middelenproducent als een woordvoerder van de ZLTO geven daarnaast hun visie op chemische bestrijding en gaan in op de praktijk daarvan: variërend van toelating tot (wijze van) gebruik.


Bron illustratie: Pixabay