Nieuws

Leidraad voor pesticidenvrij ontwerpen

Ongewenste plantengroei op je verharding kun je al voorkomen in de ontwerpfase. Als je het goed doet, is inzet van pesticiden niet nodig. De leidraad 'Pesticidenvrij ontwerpen' geeft tips en een checklist.

In Nederland mogen professionele gebruikers het chemische onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat sinds 31 maart niet meer toepassen op verhardingen. In Vlaanderen mogen openbare instellingen sinds januari 2015 geen pesticiden meer gebruiken. En voor bedrijven en andere commerciële activiteiten geldt er ook een beperking op het pesticidengebruik. Wil je terreinen onkruidvrij houden, dan moet je het anders aanpakken. Het beste kun je er in het ontwerp al rekening mee houden.

Leidraad

De Vlaamse Milieumaatschappij publiceerde daarom 'Pesticidenvrij ontwerpen: leidraad voor ontwerp en aanleg'. Ze hebben in de leidraad aanbevelingen uit verschillende studies gebundeld en aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Die leidraad staat dan ook vol met tips en aanbevelingen voor aanleg en ontwerp. De eerste stap in pesticidenvrij beheer is voorkomen dat ongewenste vegetatie op een terrein kan groeien. Je moet dus zorgen dat je zo weinig mogelijk gelegenheid biedt aan planten om te groeien.

Planten hebben grond en water nodig. Je moet daarom voorkomen dat organische materiaal zich kan ophopen en vocht vast kan houden. Het zijn de ideale groeiplaatsen voor onkruiden. Een andere aanbeveling is zo weinig mogelijk te verharden. Verharding die niet gebruikt wordt, raakt makkelijk begroeid met ondkruiden. En zorg ervoor dat je een beplanting makkelijk kunt onderhouden.

Aanbevelingen

De leidraad is opgedeeld in drie delen, gericht op het type terrein. Het eerste deel gaat over verhardingen, het tweede deel over de overgangszone: tussen verharding en groenzone. Het derde deel richt zich op de groenzone. In elk deel vind je uitvoerige aanbevelingen en tips. Aan het einde van het rapport vind je een checklist aan de hand waarvan je kunt toetsen of je je terrein zonder inzet van chemische middelen kunt onderhouden. Die checklist vind je in hoofdstuk 8 op pagina 123:

Checklist

Verharding

  • Verhard functioneel en zo weinig mogelijk
  • Voorkom waterstagnatie en laat het water infiltreren
  • Maak eenvoudig (machinaal) onderhoud mogelijk
  • Zorg voor een correcte aanleg, controleer en herstel

Op de grens tussen verharding en groenzone

  • Verweef groen en verharding
  • Laat de keuze van de kantsteen afhangen van de soort verharding en de groenvorm
  • Zorg voor groeimogelijkheden voor bomen bij verhardingen

Groenzone

  • Juiste plant op de juiste plaats
  • Zorg voor een haalbaar onderhoud
  • Zorg voor een goede aanleg

(Bron foto: Doelbeelden.nl)