Menu
Nieuws

Leren voor duurzame ontwikkeling via een integrale benadering

Het besef groeit dat het nodig is in het onderwijs aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling. Maar hoe doe je dat? Uit een verkennend onderzoek blijkt dat duurzaamheiddidactiek niet gebaat is bij een speciale didactische aanpak. Zinvoller is het 'learnscape' te creëren via interdisciplinaire vakoverstijgende didactische benadering.

false