Nieuws

Lesgeven op het mbo mogelijk voor Wageningse studenten

Na het behalen van de educatieve minor lesgeven op groen mbo. Dat is sinds kort mogelijk voor studenten van een aantal opleidingen binnen Wageningen UR. Om dit te faciliteren, zijn Wageningen UR en Helicon Opleidingen recent een project gestart.

Helicon – aoc met diverse locaties in Brabant en Gelderland – stelde de vraag hoe ze meer WU-alumni als docent op de locaties kunnen inzetten. Op deze manier wil de aoc het onderwijs naar een nog hoger niveau tillen. Dit biedt naar verwachting een inhoudelijke verdieping, aldus Guido Voets, hr-manager van Helicon.

Sinds 2009 krijgen studenten na het succesvol afronden van de educatieve minor van de leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies (ECS) een tweedegraads onderwijsbevoegdheid waarmee ze les kunnen geven in schoolvakken als biologie, aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde en economie binnen het voortgezet onderwijs en vmbo-tl. Met het project van Wageningen UR en Helicon worden studenten geënthousiasmeerd om ook naar groen mbo te kijken. Inmiddels zijn er vier bachelorstudenten die de minor volgen, gestart met een stage binnen een groen mbo-school.

Ondertussen wordt er nagedacht hoe er ook binnen de masterfase een link gelegd kan worden naar mbo-groen. Men denkt bijvoorbeeld aan het opstellen van een ACT-opdracht met Helicon. ACT – Academic Consultancy Training – is een vak waarin Wageningse masterstudenten in groepen een opdracht uitvoeren voor een opdrachtgever buiten de universiteit.

Door het mogelijk maken om met de educatieve minor ook les te mogen geven op het mbo is de verwachting dat de instroom weer zal groeien. Zo kunnen nu studenten van bijvoorbeeld bos- en natuurbeheer of plant- en dierwetenschappen al in het mbo aan de slag. Tot op heden zijn nog niet alle opleidingen gescreend, maar men verwacht dat dit ook heel interessant voor bachelors van de levensmiddelentechnologie kan zijn.

Het complete artikel over dit onderwerp lees je in het magazine Resource.

(Bron foto: Pixabay)