Nieuws

Lesmateriaal mbo: Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?

Melkveehouders kiezen koeien en stieren met de meest gewenste eigenschappen voor een nieuwe generatie melkkoeien. Hoe selecteer je de beste dieren voor je bedrijf? Er is nieuw lesmateriaal voor het mbo.

Om te oefenen met de juiste stierkeuze, is lesmateriaal gemaakt voor het groene mbo niveau 3-4. Het materiaal is te vinden in het collectie van Groen Kennisnet en op de online leermaterialenpagina van het CIV Melkveehouderij, onder ‘Voortplanting’, ‘lesmateriaal stierenkeus’.

Belangrijk in de fokkerij

Een goede melkproductie met mooie vet- en eiwitgehalten en koeien met een goede gezondheid en lange levensduur zijn het succes van goede fokkerij gecombineerd met goed management (goed voeren). In de fokwaardeschatting worden management en erfelijke aanleg van elkaar losgekoppeld, zodat de genetische aanleg zo nauwkeurig en zuiver mogelijk kan worden vastgesteld. Dochters van goed verervende stieren komen op hetzelfde rantsoen tot hogere prestaties dan dochters van minder presterende stieren. En dat is dan de bonus van fokkerij.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ bestaat uit de volgende onderdelen en hulpmiddelen:

  • Docentenhandleiding met achtergrondinformatie en introductie van het lesmateriaal;
  • Filmopname bij Batenburg Holsteins, hoe kiest Peter Aalberts stieren en koeien die het beste bij zijn bedrijf passen?
  • Powerpoint met opdrachten over hoe je de kenmerken voor een fokdoel vaststelt en hoe je uit de cijfers de voor jou passende stieren kiest;
  • Excel bestand ‘selectie van de stierenkaart’ met 50 stieren hoog-laag geselecteerd op NVI, melkproductie, % eiwit, kg eiwit, uiergezondheid en vruchtbaarheid.

Het lesmateriaal is ontwikkeld binnen het project ‘Ondersteuning CIV Melkveehouderij – 2018’ onder verantwoordelijkheid van Wageningen University & Research. De productie ervan is mede mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling. De ontsluiting en borging van kennisbronnen is mede mogelijk gemaakt door Groen Kennisnet.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(7)