Nieuws

Lesmateriaal over klimaatregeling binnen kassen online

Kassim is een online simulatietool voor educatieve doeleinden op het gebied van klimaatregeling binnen kassen. De tool is gebouwd met het oog op recente ontwikkelingen rondom klimaatregelstrategie en kastechnologie.

Wageningen University & Research maakt voor haar onderzoek al langer gebruik van simulatiemodellen, zo ook voor klimaatregeling in kassen. Kennis over deze modellen is nu ontsloten in een toegankelijke Wiki genaamd Kassim (Kas simulatie).

Kassim, voor wie?

De Wiki helpt je bij het onderwijzen of werken met kassimulatie. Hierdoor is het niet alleen relevant voor studenten en docenten in het MBO, HBO of WO, maar ook voor telers die hun kennis willen verrijken op het gebied van klimaatregeling, energie en klimaat in de glastuinbouw.

Aan de slag

De Kassim tool is gericht op recente ontwikkelingen omtrent klimaatregelstrategie en kastechnologie. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron dat als doel heeft het energieverbruik van de Nederlandse glastuinbouw te verlagen. Ontwikkelingen met betrekking tot de (semi-)gesloten kas, kasdekmateriaal, schermen en belichting zijn ook meegenomen in het lesmateriaal.

De Wiki bestaat uit vier modules. Het eerste onderdeel bevat theorie, gebaseerd op het boek "De basisprincipes van Het Nieuwe Telen". De tweede module biedt een overzicht van alle functionaliteiten die te vinden zijn binnen de simulatie-omgeving van Kassim. Daarop volgt een onderdeel met opdrachten om bekend te raken met de simulatietool. Gebruikers kunnen met elkaar opdrachten en uitwerkingen uitwisselen op het Kassim forum. Tot slot bevat de Wiki veel literatuur met relevante publicaties die gebruikt kunnen worden als naslagwerk.

Foto: shutterstock