Nieuws

Lesmateriaal veredeling en zaadproductie

Om meer studenten in mbo en hbo kennis te laten maken met plantenveredeling en zaadproductie zijn vier leereenheden ontwikkeld. Het materiaal bevat informatie, foto's en praktijkopdrachten en is sinds kort beschikbaar.

Om de inhoud van plantenteeltopleiding beter af te stemmen op het werk in de veredelingssector - een sector die een schrijnend tekort heeft aan gekwalificeerd personeel - werkten onderwijsinstellingen Clusius College en CAH Vilentum samen aan ontwikkeling van een  flexibel en modulair ingericht onderwijs- en opleidingsaanbod. Ze deden dat in een Kigo-project 'Seedbreeding MBO plus' dat in de periode 2011 tot 2013 uitgevoerd werd binnen het GKC-programma Productie en Handel Plant.

Praktijk

Naast productie van lesmateriaal voor mbo+-niveau, is versterking van de instroom in de opleiding een van de doelen. Daarom werken de onderwijsinstellingen intensief samen met bedrijven uit de veredelings- en vermeerderingssector. De opdrachten in de leereenheden zijn gericht op de praktijk. Leerlingen en studenten maken intensief kennis met de bedrijven uit de sector. 

Het lesmateriaal is bedoeld voor mbo-leerlingen in teeltopleidingen niveau 3 en 4, en voor eerstejaars hbo-studenten. De vier leereenheden leggen een basis op het gebied van plantenveredeling en zaaizaadproductie. Behalve informatie en foto's bevat het ook vragen en opdrachten waarmee studenten zelfstandig aan de slag kunnen.

Leereenheden

De leereenheden, die ontwikkeld zijn in samenwerking met het Ontwikkelcentrum, hebben de volgende titels:

De leereenheden zijn vrij toegankelijk. Scholen die ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de practica, kunnen contact opnemen met:

Meer lesmaterialen op het gebied van Plantenteelt vind je op de themapagina van het programma Plant


(Bron foto: Thinkstock)