Nieuws

Lesmaterialen over droogte

De zomers van 2018 en 2019 waren erg droog en ook 2020 lijkt erg droog te worden. Die droogte heeft gevolgen voor iedereen: voor landbouw, natuur en samenleving. Via lesmateriaal en een nieuw kennisdossier kunnen leerlingen kennismaken met de problematiek.

In Nederland valt op jaarbasis meer neerslag dan er verdampt. Maar in de zomermaanden ontstaat vaak een neerslagtekort. In de zomers van 2018 en 2019 ontstond een fors neerslagtekort. Nederland had te kampen met droogte. Ook de zomer van 2020 lijkt droog te worden.

Dossier droogte

Die droogte heeft gevolgen voor de hele samenleving: voor burgers, boeren, tuinders en terreinbeheerders. De drinkwatervoorziening kan onder druk komen te staan, de landbouw kampt met achterblijvende opbrengsten of zelfs misoogsten en in bos- en natuurterreinen zie dat kwetsbare vegetatie wegkwijnt.

In het nieuwe dossier 'Droogte' van Groen Kennisnet worden een aantal specifieke problemen uitgelicht zoals verzilting van landbouwgronden, bodemdaling en aantasting van de fundering van historische gebouwen. Bovendien vind je er informatie over hoe je droogteschade kunt beperken.

Lesmateriaal

Voor het onderwijs is er lesmateriaal beschikbaar. Er zijn wikiwijsarrangementen gemaakt door docenten die aandacht besteden aan de droogteproblematiek. In samenwerking met het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) zijn er workshops ontwikkeld voor leerlingen of volwassenen en er zijn verdiepingsworkshops voor professionals. Op Klascement vind je lesmateriaal ontwikkeld door het Rode Kruis over droogte als natuurramp. En op het portaal watereducatie is veel lesmateraal te vinden.

(Bron foto: Pxhere)