Nieuws

Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw op Melkveebedrijven is klaar

Samenvatting
  • Onderwerp
    Lespakket Biodiversiteit En Kringlooplandbouw
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Een nieuw lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is klaar voor gebruik in het nieuwe schooljaar. Het is gemaakt in samenwerking tussen alle Nederlandse groene mbo-scholen en Wageningen University & Research. De belangrijkste doelen van het pakket zijn studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij.

Biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve melkveehouderij staan sterk in de belangstelling. Wat kun je er aan doen en hoe het kan bijdragen aan het verdienmodel van de melkveehouder, zijn belangrijke vragen. Niet alleen voor boeren, maar ook voor studenten die mbo-onderwijs voor de opleiding melkveehouderij volgen. Het nieuwe lespakket geeft antwoord op deze vragen. Het lespakket is geschikt voor het combineren van e-learning, klassikaal leren en praktijkleren.

Aangepaste versie

In mei 2021 verscheen een eerste versie die door mbo-docenten melkveehouderij is getest. Op basis van die test zijn diverse aanpassingen gedaan. Zo is er nu een apart hoofdstuk over kringlooplandbouw en worden de relaties tussen kringlooplandbouw, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw beter uitgelegd. Docenten kunnen in de handleiding meer uitleg vinden over leerroutes. Ook is het nu beter mogelijk de hoofdstukken apart van elkaar te gebruiken om lessen te geven over onderdelen van het lespakket, bijvoorbeeld over alleen kringlooplandbouw, natuurinclusieve melkveehouderij of KringloopWijzer.

Natuurinclusief

Natuurinclusief komt op verschillende niveaus in het lespakket aan bod. Het varieert van hulpmiddelen om te werken aan natuurinclusieve melkveehouderij zoals de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij tot aan een eenvoudige checklist voor een snelle bedrijfsscan op natuurinclusiviteit. Ook komen programma’s waarbinnen gericht gewerkt wordt aan natuurinclusieve maatregelen op melkveebedrijven uitgebreid aan bod. Onder andere zuivelfabrieken en agrarische collectieven van natuurbeherende boeren bieden zulke programma’s aan. Ook een vooruitblik naar toekomstige EU-programma’s die boeren kunnen stimuleren om te werken aan biodiversiteit is te vinden in het lespakket.

(Foto: Wageningen University & Research)

Bronnen

(3)