Nieuws

Lespakket emissiescan beschikbaar

Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water. Afspoeling of emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlakte schaadt het milieu, de waterkwaliteit en het waterleven. Om emissie te voorkomen kun je werken met de emissiescan. De stuurgroep gewasbescherming ontwikkelde daarvoor een lespakket.

De stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad heeft voor het groen onderwijs een lespakket emissie samengesteld. Het lespakket spitst zich met name toe op de erfemissiescan zoals die is ontwikkeld door Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland. Koos van Splunter en Herman Janssen presenteerden het lespakket op vrijdag 16 juni tijdens de studiedag voor docenten gewasbescherming in Zeeland.

Erfemissiescan

Docenten kunnen met het materiaal zelf een les samenstellen. In het pakket zitten aantal powerpoint-presentaties gericht op de erfemissiescan voor open teelten, bloembollen en fruitteelt.  Die erfemissiescan is afgelopen jaar door ongeveer 700 telers gebruik, bijvoorbeeld in gesprekken met overheid en waterleidingbedrijven om aan te tonen welke inspanningen de agrarische sector verricht. Naast de presentaties over de erfemissiescan is er een handleiding, enkele filmpjes en een quiz.

Platform

Alle deelnemers aan de studiedag hebben het lespakket ontvangen. Het lespakket is beschikbaar op het platform gewasbescherming dat onderdeel is van de besloten community van Groen Kennisnet. Voor inloggen is een account nodig. Heb je geen account op de community, maar denk je dat je als docent van een groene onderwijsinstelling wel recht hebt op een account, neem dan contact op met de servicedesk van Groen Kennisnet. naam, organisatie, email adres

(Bron foto: Thinkstock)