Nieuws

Lessenserie "Variatie in Vee"

De Praktijk heeft op basis van het biocahier “Variatie in Vee”een lessenserie van drie lesuren gemaakt over erfelijkheid, variatie en (moderne) foktechnieken bij landbouwhuisdieren.

In 2010 heeft de Stichting Biowetenschappen met medewerking van de Stichting Zeldzame Landbouwhuisdieren en het CGN een biocahier gemaakt over : “Variatie in Vee”. In de lessenserie denken de leerlingen onder meer na over het belang van genetische variatie en fokken aan de hand van ‘genenkaartjes’ hun ideale kip.


(Bron foto: Kor Oldenbroek)