Nieuws

LettuceKnow project van start

Op 3 juni vond de startbijeenkomst plaats van het zes jaar durende NWO-TTW project ‘LettuceKnow: science-based improvement of salad’. In LettuceKnow wordt onderzoek verricht naar de weerbaarheid van sla om de duurzaamheid van slarassen te verbeteren. In dit onderzoek zal de sla collectie van het CGN een belangrijke rol spelen.

Waarom onderzoek naar sla?

De productie van sla (Lactuca sativa) bedraagt wereldwijd zo’n 26 miljoen ton. Sla is een belangrijk voedselgewas en een bron van vitaminen en mineralen. Er wordt daarom veel onderzoek verricht naar de variatie van eigenschappen in sla en de processen en genetica die hieraan ten grondslag liggen.

Het grootste deel van de slazaadindustrie is in handen van Nederlandse bedrijven. Deze bedrijven zijn continu bezig met het veredelen van slarassen om deze weerbaar te maken tegen allerlei ziekten en plagen en die tegen veranderende klimaatomstandigheden bestand zijn.

Opsporen van eigenschappen

In LettuceKnow worden gewenste eigenschappen, en de onderliggende genen en mechanismen, bestudeerd door middel van grootschalig transcriptomics onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve methoden voor fenotypering en bioinformatica toepassingen. In het onderzoek zal een diverse set van 500 accessies van sla en wilde verwanten, grotendeels uit de CGN collectie, worden onderzocht. Hierbij zullen ook grootschalige DNA sequentiedata worden gebruikt die eerder voor dit materiaal zijn gegenereerd.

In LettuceKnow zijn onderzoeksgroepen betrokken van de Universiteit van Utrecht (projectleider), Wageningen en Leiden, alsmede zeven veredelingsbedrijven en het CGN. LettuceKnow wordt uitgevoerd binnen het Perspectief Programma van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

(Bron foto: CGN)