Nieuws

Leven lang leren in de Greenport

Een betere aansluiting van tuinbouwopleidingen op de wensen van het bedrijfsleven is het resultaat van het project ‘Leven lang leren in de Greenport’ waaraan negen groene onderwijsinstellingen afgelopen twee jaar hebben gewerkt.

Een flexibeler onderwijsaanbod, met meer maatwerk. Dat was een van de doelen van het project waarin zes aoc’s en drie groene hbo-instellingen samenwerkten met het tuinbouwbedrijfsleven. De mbo-opleiding ‘Assistent bedrijfsleider’ is een van de voorbeelden. De bbl-opleiding, die wordt aangeboden door Lentiz Onderwijsgroep en Clusius College, is bedoeld voor medewerkers van bedrijven. Naast het reguliere programma is er op verzoek van het bedrijfsleven extra aandacht voor bijvoorbeeld leidinggeven, economie en ict. ‘Wat ik vandaag leer, kan ik morgen direct op het bedrijf toepassen,’ zegt cursist Rick van de Berg, die de opleiding volgt naast zijn functie als bedrijfsleider bij GreenQ in Bleijswijk.

Praktijkgericht

Ook op hbo-niveau zijn er opleidingstrajecten die beter aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven. Hogeschool Inholland ontwikkelde een hbo-opleiding met een praktijkgerichte invulling, waarbij cursisten hun eigen leerproces inrichten. CAH Vilentum in Dronten biedt de mogelijkheid voor werknemers een hbo-opleiding te volgen in deeltijd. Deelnemers van die opleiding vinden dat ze hun functie beter en completer uit kunnen voeren.

Ondernemersvragen

Door in het onderwijs te werken met aan echte ondernemersvragen, zoals Citaverde College doet, wordt de opleiding meer praktijkgericht. Greenbrains – een kennisloket waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen – zorgt voor die verbinding. Mbo-leerlingen maken zo kennis met ondernemerschap.

Promotie

Om meer jongeren te interesseren voor de glastuinbouw – de behoefte aan goed opgeleide vakmensen is groter dan het aanbod – hebben mbo-leerlingen van Citaverde College binnen het project promotiefilmpjes gemaakt voor verschillende sectoren.

Het project ‘Leven lang leren in de Greenport’ is gefinancierd door het Ministerie van EZ in het kader van de Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (Kigo) en uitgevoerd door CAH Vilentum, Citaverde College, Clusius College, Edudelta onderwijsgroep, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland, Lentiz Onderwijsgroep, Nordwin College, Wellantcollege, HAS KennisTransfer in samenwerking met drie Greenports: Greenports Westland/Oostland, Greenport Aalsmeer en Greenport Venlo.

Informatie en resultaten vind je in het dossier Leven Lang Leren in de Greenport.


(Bron foto: Thinkstock)