Nieuws

Levensmiddelenbranche wil verpakkingen verduurzamen

De levensmiddelenindustrie wil dat de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in 2025 verminderd is en dat er meer gerecycled wordt. Maar er zit wel een grens aan hoe ver je kunt gaan bij de verduurzaming van de voedselverpakking. De voedselveiligheid mag niet in het gedrang komen.

De Nederlandse levensmiddelenindustrie gaat de verpakking verduurzamen. In het brancheplan 'Duurzame & Recyclebare Voedselverpakkingen 2025', dat de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) in 2019 publiceerde, staat dat er in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt ligt en dat meer verpakkingsmateriaal bestaat uit gerecycled materiaal. Maar de uitvoering van dat plan is soms lastig, zo blijkt uit een interview met Hylke Brunt, manager Duurzaam Verpakken FNLI in Vakblad Voedingsindustrie.

Dilemma's

Er zit een grens aan hoe ver je kunt verduurzamen, aldus Brunt. Je komt soms voor dilemma's te staan. Wil je verpakkingsmateriaal kunnen recyclen, dan moet je minder meerlagenverpakkingen gebruiken. Die multilayer materialen zijn slecht recyclebaar. Het aandeel mono-materialen moet omhoog. Maar wil je de hoeveelheid verpakking verminderen, dan moet je soms juist gebruik maken van zo'n multilayer-verpakking. Wil je enkelvoudige materialen werken, dan moet de verpakking soms wel dikker, om aan de eisen voor voedselveiligheid te voldoen of om voedselverspilling tegen te gaan.

Een aandachtspunt is het scheiden en recyclen van de materialen. Glas en karton zijn voor 90% recyclebaar, maar van kunststof verpakkingen wordt ongeveer 50% gerecycled. Dat percentage gerecycled plastig gaat wel omhoog, maar 90% gerecycled plastic is wel erg ambitieus, zegt Brunt in het interview. Kunststof verpakkingen zijn een zorgenkindje. Om de recyclebaarheid van kunststoffen te verbeteren, zet de branche in op uniformering van typen kunststof. Alleen PP, PE of PET zouden gebruikt moeten worden.

Afvalscheiding

Voor een goede recycling is het belangrijk dat afvalstromen aan de bron gescheiden worden. In Nederland wordt GFT, glas, papier en textielafval gescheiden ingezameld. Maar voor kunststoffen is dat minder goed geregeld. In de ene gemeente wordt plastic apart ingezameld, terwijl andere gemeentes de PMD-afvalstroom bestaat uit drankkartons, metalen en plastics. Biodegradable plastics zijn bovendien verwarrend. Ze zijn niet geschikt voor de compostindustrie en voor de PMD-stroom zijn ze een stoorzender.

De levensmiddelenindustrie zit niet stil, zegt Brunt. Om de doelen voor 2025 te halen, zal er ook eenduidigheid moeten komen in de werkwijze van de inzamel- en recyclebedrijven.

(Bron foto: Manfred Richter via Pixabay)