Nieuws

Levensproductie koe nog nooit zo hoog geweest

Voor het derde achtereenvolgende jaar, meldt Veeteelt, boekt Nederland progressie voor levensproductie. 'Sterker nog, niet eerder lag de levensproductie zo hoog'.

Tussen september 2013 en augustus 2014 zijn 270.000 melkkoeien afgevoerd. Zij produceerden gedurende hun leven gemiddeld 30.999 kilo melk per koe met 4,36% vet en 3,52% eiwit (zie Levensproductie op een haar na 31.000 kg melk).

Grasrijke provincies

Veeteelt meldt dat melkveehouders zich al jaren inspannen om een hogere productieve levensduur te realiseren voor hun koeien. In het vakblad wordt ingegaan op de vraag waar de stijging in levenproductie aan te danken is: 'enerzijds waren de koeien langer in productie [...] anderzijds produceerden de koeien die het bedrijf verlieten ook meer melk per dag'. In het vakblad worden meer geboekte successen genoemd en is te lezen over de achterliggende oorzaken en bijvoorbeeld ook de verschillen tussen regio’s. Zo blijken grasrijke provincies uit te blinken.

Melkplas en 'gras' bij de buren

Nog een succes betreft het (rollend) jaargemiddelde. Op dit vlak is afgelopen jaar winst geboekt: 'de melkplas zit weer in de lift'. Het rollend jaargemiddelde kwam uit op 8376 kg melk met 4,33% vet en 3,53% eiwit, goed voor 659 kg vet en eiwit en een economisch jaarresultaat van € 2115,-. De koeien van onze zuiderburen scoorden op dit punt hoger: 'de melkplas is met gemiddeld 8392 kg melk per koe nog nooit zo hoog geweest in Vlaanderen'. Het economisch jaarresultaat stijgt daarmee naar € 2026,- is te lezen in het artikel Vlaamse koeien boeken record voor levensproductie.

Het vetpercentage liet wel een duikeling zien en kwam uit op 4,10%. Het eiwitpercentage liet een lichte stijging zien tot 3,45%.


(Bron foto: Thinkstock)