Nieuws

Lichte uitbreiding areaal onder glas, stabilisatie aantal bedrijven

Tomatenteelt in een Nederlandse kas (glasgroente) - Ruud Morijn via iStock
Bron foto: Ruud Morijn, iStock (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    glastuinbouw
  • Interessant voor
    glastuinders
Bekijk de bronnen
Na een stabilisatie van het glasareaal in 2017-2018 rond de 9.000 ha, is het areaal glas tussen 2019 en 2021 met 1.600 ha toegenomen tot 10.600 ha (+17%). In 2022 nam het areaal ook nog licht toe. Het aantal glastuinbouwbedrijven (inclusief champignonbedrijven) is in de afgelopen vier jaar licht toegenomen, van 2.620 in 2018 tot 2.790 in 2022. Dat staat te lezen in het rapport de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel; editie 2023.

In het rapport Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel: editie 2023 beantwoorden Wageningen University & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de vraag: Hoe staat de groene sector ervoor in 2023? Daaruit blijkt dat de toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2021 circa 57 mld. euro bedraagt. De werkgelegenheid groeide tot 600.000 arbeidsjaren in 2021. Het akkerbouwcomplex is met een toegevoegde waarde van ruim 28 mld. euro in 2021 opnieuw het grootst binnen het totale agrocomplex.

Lees meer over de voornaamste ontwikkelingen in de groene sector in het 176-pagina’s tellend rapport. Er is ook een nieuwe website waar de relevante data over landbouw, natuur en voedsel te vinden zijn.

Meer over de staat van landbouw, natuur en voeding

(10)
Bijna vijf op de tien boeren halen inkomsten uit verbreding Nederlanders kopen minder voedsel met keurmerk door prijsstijgingen Productiewaarde tuinbouw daalde 3 procent Forse groei areaal graan en consumptieaardappelen Groei biologisch landbouwareaal zet door Lichte uitbreiding areaal onder glas, stabilisatie aantal bedrijven Groot deel van waterlichamen bereikbaar voor vissen in 2027 Weidegang lijkt te stabiliseren Weidevogelbeheer populairste vorm van agrarisch natuurbeheer Afname verkoop en gebruik antibiotica