Nieuws

Lichtspectrum heeft invloed op plagen en biologische bestrijders

Samenvatting
  • Onderwerp
    Effecten Lichtspectrum LED-belichting, Biologische Bestrijders
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder
Bekijk de bronnen
Mijten en insecten kunnen rood en verrood licht niet goed waarnemen. Je kunt daarom het gedrag beinvloeden met een aangepast lichtspectrum van LED-belichting. Zo parasiteren sluipwespen meer bladluizen bij een wit licht dan bij licht met een rood-blauw spectrum.

Rood licht heeft een positief effect op planten omdat ze dit licht efficiënt kunnen gebruiken voor hun fotosynthese. Daarnaast heeft het lichtspectrum ook invloed op de weerbaarheid van planten tegen aantastingen door ziekten en plagen. Maar insecten en mijten kunnen het rode en verrode deel van het spectrum niet waarnemen. Het lichtspectrum heeft invloed op hun gedrag.

Aangepast lichtspectrum

Bij toepassing van LED-belichting kun je het lichtspectrum aanpassen. De vraag is wat het effect is van extra groen of blauw licht in het spectrum op plaaginsecten, op natuurlijke vijanden of op de weerbaarheid van planten. Die vraag stond centraal in het onderzoeksproject 'Duurzame teeltsystemen met LEDs'. Vakblad Onder Glas bericht erover in een artikel.

Onderzoeker Marjolein Kruidhof van Wageningen University & Research had in een eerder onderzoek gezien dat de sluipwesp Aphidius ervi bij wit licht (35% rood, 35% groen, 30% blauw) twee keer zoveel bladluizen parasiteerde dan bij licht met een rood-blauw spectrum (90% rood, 5% blauw, 5% groen). In dit onderzoek herhaalde ze de proef met twee sluipwespsoorten (Aphidius ervi en Aphidius colemani) bij wit licht en een aangepast spectrum met iets meer groen licht (85% rood, 5% blauw, 10% groen).

Plantweerbaarheid

Bij dit spectrum vond ze geen verschil tussen beide spectra. Het extra - voor sluipwespen waarneembare - groene licht blijkt in dit geval net voldoende om de luizen te kunnen parasiteren. In andere proeven bleek dat Orius-roofwantsen (Orius laevigatus) - ook een natuurlijke bestrijder - ook gevoelig te zijn voor deze lichtspectra, maar dat de spectra geen invloed hadden op de roofmijt Amblyseius swirskii.

Naast een direct invloed op de insecten zelf is er ook een indirect effect: op de weerbaarheid van de planten. Rood licht heeft dan een positief effect. Bij proeven met Californische trips op chrysanten werd duidelijk dat de plantweerbaarheid in vergelijking met wit licht verbeterde bij een spectrum met 58% rood, 20% groen en 12% blauw licht.

(Bron foto: Jan Nijman)

Bronnen

(4)
Plagen en bestrijders gedragen zich anders bij verschillende lichtkleuren (Artikel Onder Glas, 2021) Samenvatting resultaten LED op biologische plaagbestrijding (Kas Als energiebron januari 2021) Denkkader licht : naar een effectief gebruik van LED belichting in de glastuinbouw (Rapport Wageningen Plant Research 2020) Spectaculaire productiestijging door optimaal lichtspectrum aubergine (Kas als energiebron 12 november 2019)