Nieuws

Liever enkelvoudige groenbemesters dan mengsels

Akkerbouwers passen steeds vaker groenbemesters toe om uiteenlopende redenen: om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, om het organisch stofgehalte te verhogen of om aaltjes te onderdrukken. Je kunt het beste kiezen voor een enkelvoudige groenbemester in plaats van een mengsel.

Groenbemestermengsels, mengsel die bestaan uit meerdere soorten groenbemesters, zijn populair omdat je daarmee de bodemweerbaarheid verhoogt. Maar uit een artikel in de akkerbouwkrant, blijkt dat dit niet de meest verstandige keuze is. Zo kan het zijn dat je met mengsels de ontwikkeling van bepaalde plantparasitaire aaltjes juist stimuleert. De keuze voor de juiste groenbemester blijkt in de praktijk lastig.

Groenbemesterkeuze

Voor een goede keuze moet je rekening houden met het doel van de toepassing van groenbemesters. Zo kun je kiezen voor groenbemesters omdat je organische stof aan de bodem toe wil voegen, omdat je aaltjes wil onderdrukken of omdat je wil werken aan verbetering van de biodiversiteit. Daarnaast spelen zaaitijdstip en bodemeigenschappen een rol.

Productmanager Thomas van Tetering van DLF zegt in het artikel dat veel telers worstelen met de keuze van groenbemesters. Voor de juiste keuze moet je op perceelsniveau kijken met welke problemen je te maken hebt. Daarnaast moet je rekening houden met het bouwplan. Wat wordt de hoofdteelt het volgend jaar? Een verkeerde keuze kan juist averechts werken op een vervolgteelt, waarschuwt hij.

Mengsels

Van Tetering is terughoudend als het gaat om de toepassing van complexe mengsels die soms zes of zeven verschillende soorten bevatten. Een soort kan het werk van een ander soort juist tenietdoen. Als je een groenbemester wil toepassen om het organisch stofgehalte te verhogen, hoef je geen mengsel toe te passen. Een enkelvoudige groenbemester is meestal de beste keuze, zegt hij.

(Bron foto: Jan Nijman)

Links

(1)