Nieuws

Ligboxbedekking: diepstrooisel of matten?

Hoe luxe mag een ligbed zijn bij een melkprijs van 30 cent? En wat is beter: een zachte matras of diepstrooisel met organisch materiaal?

Er lijkt een tweedeling onder melkveehouders te ontstaan wat betreft ligboxbedekking. Aan de ene kant zijn er de melkveehouders die uit oogpunt van koecomfort kiezen voor diepstrooiselboxen. Aan de andere kant is er de grotere groep melkveehouders die zoekt naar de balans tussen comfort en kostprijs, die vaak voor de wat comfortabelere matrassen kiest. In de special ‘Boxdekking’ uit het blad Veeteelt worden de diverse soorten onder de loep genomen en vertellen zes boeren over hun keuze.

Economische afweging

Er circuleren verschillende berekeningen over kosten en opbrengsten van zowel diepstrooiselboxen als matrassen. ‘Als je een goede economische afweging maakt, moet je de opbrengsten ook meewegen’ zegt Jan Hulsen van Vetvice in het artikel. ‘Diepstrooisel en zand zorgen voor een betere klauw- en uiergezondheid, dus minder trammelant, minder ziektekosten, een langere levensduur en meer melkopbrengst. En matrassen hebben een levensduur, diepstrooiselboxen niet.’

Zand

In het praktijknetwerk ‘De vloer op’ werden op 65 melkveebedrijven verschillende ligbedden beoordeeld op hun invloed op de locomotionscore, die aangeeft hoe soepel de koe zich beweegt. Hieruit blijkt dat diepstrooiselboxvullingen (zand, zaagsel, stro, biobedding) beter uit de locomotionscore komen dan rubber matrassen. Dat komt omdat koeien comfortabeler en daardoor langer liggen, waardoor de klauwen minder zwaar belast worden. Vooral stallen met een ligboxvulling van zand springen er positief uit (zie het artikel ‘Boxbedekking belangrijker dan type rooster’, uit Agrabeton).

Praktijk

Willem van Laarhoven van ValaconDairy ziet in de praktijk dat het vooral de grote groeiers zijn die kiezen voor matrassen. Veel matrassenleveranciers waarschuwen klanten voor de hoeveelheid werk die diepstrooiselboxen opleveren. Van Laarhoven vraagt zich af of dat beeld terecht is. ‘Ik zie steeds meer grote boeren die met goed logistiek bouwen, uniforme koppels en juiste ligboxafstellingen ook van diepstrooiselboxen nog maar heel weinig werk hebben.’

Voorbeelden

In het artikel worden ook zes boeren opgevoerd die elk een ander type ligboxbedekking hebben gekozen. Ze vertellen over de achtergronden van hun keuze en hoe die bevalt.(Bron foto: Thinkstock)