Nieuws

Liquiditeitsmanagement voor velen iets nieuws

Waar liquiditeitsmanagement voor veel ondernemers -zoals in de tuinbouw en intensieve veehouderij- een vast onderdeel is van de bedrijfsvoering, is dit voor de meeste ondernemers in de melkveehouderij 'iets nieuws'.

Dit meldt vakblad Veeteelt in de special Kasplanning in het artikel Zonder kasplan geen cent krediet. In het artikel staat een liquiditeitsprognose en wordt bijbehorend uitleg gegeven. Ook suggesties worden gegeven om liquidatie te voorkomen of, als dit dan toch dreigt, af te wenden.

Winst reserveren

Genoemd wordt het voorbeeld van ondernemers die als het meezit snel geneigd zijn te investeren, terwijl het wellicht beter was geld opzij te zetten. Een liquiditeitsbegroting met een gevoeligheidsanalyse en 'worst case' scenario kunnen een ondernemer richting geven. Adviezen indien de rekeningen zich opstapelen zijn bijvoorbeeld: kritisch doornemen actuele bedrijfsvoering, uitstellen vervangingsinvesteringen en aanboren alternatieve geldbronnen.

2015

Zoals de lead -Zwaar jaar leert ondernemers snel werken aan liquiditeitsmanagement- van genoemd artikel suggereert, kan dit jaar voor velen bepalend worden voor de toekomstrichting. Ook vakblad Melkvee besteedde er aandacht aan in '2015 wordt spannend jaar'. De druk op de liquiditeitspositie is vooral gelegen in het niveau van de kritieke melkopbrengsprijs in 2014: 'hoger dan ooit en lijkt verder te stijgen' (zie ook het Groen Kennisnet-nieuwsbericht Melkprijs: crisis of dip?).

Deze stijging op zijn beurt wordt vooral gezocht in de forse stijging van de aflossingsverplichtingen. Andere zaken die volgens Melkvee kostenverhogend werken voor melkveehouders waren/zijn onder meer: goede resultaten van het boekjaar 2013 (hogere inkomsten-/belastingdruk), gestegen niet-toegerekende kosten (zoals stijging loonwerkkosten), het nieuwe mestbeleid en de afbouw van hectaretoeslagen.

(Bron foto: Pixabay)