Nieuws

Lobbyen voor meer openbaar groen

De branchevereniging voor hoveniers VHG en stichting iVerde lobbyen actief voor meer openbaar groen. Dat is niet alleen goed voor de branche, maar ook een investering in meer leefbaarheid.

De VHG is als vereniging zeer actief om te pleiten voor meer openbaar groen. Hetzelfde geldt voor stichting iVerde, een platform van Anthos, LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten en Branchevereniging VHG, dat is opgericht om de maatschappelijke bewustwording van de waarde van groen en groenproducten te bevorderen.

Leren lobbyen

Zowel VHG als iVerde kunnen als organisatie niet overal aanwezig zijn om het belang van openbaar groen te promoten. Daarom wordt van de leden - de professionele ondernemers in het groen - ook gevraagd of zij zich hier actief voor inzetten bij hun eigen gemeente.

In het VHG Magazine worden daarom in een artikel zes tips gegeven om in de lokale politiek aandacht te vragen voor 'de groene zaak'. Om beleidsmakers, politici en adviseurs ervan te overtuigen dat ze groener moeten gaan denken bij het inrichten en beheren van de leefomgeving. En dat ze inzien dat groen een investering is die veel oplevert op het gebied van gezondheid, economie, klimaat, biodiversiteit en sociale cohesie.

Groene voordelen

In een iets eerder verschenen artikel uit hetzelfde tijdschrift wordt aandacht besteed aan de lobby-activiteiten van iVerde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. iVerde is opgericht om op alle mogelijke manieren de voordelen van openbaar groen onder de aandacht te brengen.

VHG-voorzitter en iVerde bestuurslid Egbert Roozen somt het als volgt op: "Groen wordt gezien als decoratie. Dat is te kort door de bocht, want het motief om je gemeente groen te willen maken en houden ligt veel meer in zaken zoals de gezondheid van de bevolking, het positieve ondernemingsklimaat, de goede schoolresultaten van de kinderen." Bezuinigen op groen kost volgens hem daarom op termijn ook meer dan investeren in groen.


(Bron foto: Thinkstock)