Nieuws

Logistiek in de keten op de Biobased docentendag

De vermindering van voedselverspilling, het hergebruik van reststromen en het samenspel van onderzoek en onderwijs stonden centraal tijdens de vierde docentendag van het Centre for Biobased Economy.

Zo'n 35 docenten van mbo-, hbo- en wo-instellingen kwamen op 21 janauri 2016 naar Hogeschool Inholland in Delft om zich te buigen over de verschillende aspecten van de biobased economy. De dag stond in het teken van 'biobased logistiek & ketens'. Een onderwerp dat onderdeel uitmaakt van de duurzame samenleving.

Diverse vraagstukken kwamen aan bod: Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat de grond gezond blijft, zodat we biomassa, de grondstof voor de biobased economy, kunnen blijven gebruiken? Hoe gaan we om met huidige ketens waarin schakels in de biobased economy een andere functie krijgen of zelfs wegvallen? Hoe creëren we nieuwe ketenschakels, die nodig zijn in deze economie? En wie neemt de verantwoordelijkheid voor het vormen van deze nieuwe schakels?

Bewustzijn

Hans Dagevos, Wageningen UR en lector Sociale innovaties in het groene domein bij Inholland presenteerde in zijn inleiding 'Consumenten over Biobased' zijn onderzoek waaruit blijkt dat de Europese consument zich nauwelijks bewust is van de biobased economy, terwijl er in de samenleving steeds meer voorbeelden van te zien zijn.

Huib Burggraaf van Van der Windt-verpakkingen liet in zijn inleiding 'Biobased verpakkingen' een van die voorbeelden zien. Dit bedrijf produceert onder andere biobased verpakkingsmateriaal, dat niet alleen het product beschermt, maar waarbij tijdens ontwerp en de productie ook nagedacht is over het vervoer, de bijzondere kenmerken en de houdbaarheid van het te verpakken product. Ook probeert Van der Windt Verpakkingen met behulp van een speciaal label op de biobased verpakkingen bewustwording bij de consument te creëren. Alle presentaties van de docentendag, ook van andere inleiders van deze docentendag, zijn digitaal beschikbaar.

Workshops

Tijdens de workshops in de middag wisselden de deelnemers van gedachten over het verminderen van voedselverspilling en hergebruik van de reststromen, landschappelijke inrichtingen in een biobased economy en het samenspel van onderzoek naar en onderwijs over de biobased economy. Uit de discussies bleek het belang van het onderwijs tijdens deze transitiefase van fossiele grondstoffen naar groene grondstoffen.

Docentendagen

Tijdens de CBBE-docentendagen komen docenten uit het mbo, hbo en wo bijeen om zich te verdiepen in de verschillende aspecten van de biobased economy. De komende CBBE-docentendag volgt in mei of juni 2016.

(Bron foto: CBBE)