Nieuws

Loonwerk in beeld bij oogst energiegewas

Vakblad De Loonwerker benoemt in een dossier kansen voor loonwerkers in de ‘opkomende markt’ van energiegewassen. Denk aan de benutting van oogstmachines die anders in de schuur staan.

In het dossier Oogst van energiegewassen is opkomende markt wordt ingegaan op de machines die ingezet worden voor de teelten Miscanthus (olifantsgras) en de oogsten van tak- en tophout. Denk bijvoorbeeld aan een omgebouwde aardappelpootmachine voor de aanplant van Miscanthus. En om tak- en tophout uit het bos op een verantwoorde en kostenefficiënte wijze kunnen oogsten, wordt onderzoek verricht naar diverse machines.

Loonwerker bepaalt mede kwaliteit

Ook naar de werkwijze van het chippen, verwerken van hout door machines tot chips/bruikbare biomassa, wordt onderzoek verricht. Opgemerkt wordt dat niet alleen het materiaal, maar ook de machine en niet te vergeten de machinist bepalen wat de uiteindelijke kwaliteit van de chips is. Of het voor de loonwerker loont zich op dit vlak te begeven is nog de vraag. Zo wordt gemeld dat het moeilijk is om de oogst van tak- en tophout rendabel te krijgen, 'tenzij de loonwerker het hout zelf gaat vermarkten'.

Oppervlaktes nodig

Ook bij de teelt van Miscanthus wordt een kanttekening geplaatst: 'Of de teelt toekomst heeft in Nederland? Ik weet het niet. De kennis omtrent de teelt en wat je er allemaal mee kan, wordt hier ontwikkeld maar voor het behalen van veel rendement heb je grote oppervlaktes nodig. En daar zul je voor naar het buitenland moeten', aldus een woordvoerder van de Miscanthusgroep. In het vakblad noemt hij ook tal van voordelen van het gewas. Het wordt bovendien al op diverse plekken geteeld in ons land en grote braakliggende stukken grond bieden mogelijk kansen.


(Bron foto: Thinkstock)