Nieuws

Loonwerker als wandelende kringloopwijze(r)

In Grondig krijgen loonwerkers het advies zich te ontwikkelen tot adviseur van melkveehouders. Hun winst zou onder meer kunnen zitten in de Kringloopwijzer, die bezig is 'aan een snelle opmars'.

De kans is groot dat de meeste veehouderijbedrijven al volgend jaar met de Kringloopwijzer moeten gaan werken, 'omdat de melkverwerkers dat eisen' meldt vakblad Grondig in het artikel Inzicht in verliezen. De Kringloopwijzer is ontwikkeld vanuit het programma Koeien & Kansen.

Kringloopwijzer

De wijzer wordt in genoemd artikel vergeleken met de Minas-balans van vroeger waarin de aan- en afvoer van mineralen ook wordt bijgehouden. 'Het verschil is dat dit systeem veel vollediger is en bijvoorbeeld ook kijkt naar ammoniakemissie en meststoffen die achterblijven in de bodem'. Uitgelegd wordt welke berekeningen binnen de kringloopwijzer op het bedrijf worden losgelaten. Zo wordt het benuttingspercentage van het gewas, de bodem, de bodem, de mest, de veestapel en het bedrijf berekend. Grondig legt uit hoe dit in zijn werk gaat en hoe je zo inzicht krijgt in verliezen.

Kunstmest en bemestingsplan

In het Grondig-artikel ''De loonwerker moet zich ontwikkelen als teeltadviseur'' is te lezen dat loonwerkers reeds over machines beschikken en veel van het werk ook al door hen wordt gedaan. 'De uitdaging in de komende jaren is om daar ook een stuk teelt bij te nemen', aldus de geïnterviewde Frans Aarts, onderzoeker melkveehouderijsystemen Wageningen University & Research. Iets waar de Kringloopwijzer in kan bijdragen. De loonwerker kan ook meerwaarde bieden bij het bemestingsplan: vaak een standaardformulier, terwijl daar meer mee te doen is.

Aarts stelt dat er al wel een slag is gemaakt de afgelopen jaren, 'want we zijn van 450 kilogram stikstof uit kunstmest per hectare al gezakt naar 170 kilogram. Zonder productieverlies, dus dat laat zien dat we vooral de dierlijke mest veel efficiënter zijn gaan inzetten'. Eerder in het interview stelt hij dat (nog) efficiënt(er) werken de ondernemers beloont; zij die erin slagen om uit het voer dat ze zelf laten groeien en uit wat ze aankopen veel melk te produceren. 'Wie dat goed voor elkaar heeft, zal in eerste instantie meer kunstmest mogen gebruiken'.

De fanatieke loonwerker

Opbrengstverhoging moet mogelijk zijn volgens de onderzoeker: 'Uit metingen blijkt dat sommige percelen nu acht ton gras per jaar opleveren, terwijl een naburig perceel tot het dubbele komt. Natuurlijk zie je dat wel op de hakselaar, maar op de kuil wordt veel verdoezeld'. Loonwerkers die boeren helpen hun prestaties op het veld te verbeteren en niet 'alleen naar de machines kijken' kunnen volgens Aarts veel eer van hun werk krijgen. 'Dat zou passen bij de fanatiekelingen die de landbouw nu al plagen; mensen die nauwelijks naar tijd kijken en altijd doorwerken om het beter voor elkaar te krijgen'.

Communicatiesystemen

Loonwerkers die reeds met de Kringloopwijzer werken, worden -ook in Grondig- gevraagd naar hun ervaringen (Op weg naar totale communicatie). Gesteld wordt dat het de boer er uiteindelijk om gaat om per perceel inzichtelijk te krijgen hoeveel kilogrammen en met welke gehaltes er precies wordt ingekuild. 'Dat red je niet met alleen wegen'. Goede communicatie van systemen onderling wordt daarin van wezenlijk belang geacht. Zeker als boeren massaal gaan meedoen, zullen communicatiesystemen 'waarbij de opbrengst- en gehaltemetingen plaatsspecifiek direct worden doorgeseind naar loonwerker en boeren' van belang worden.


(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)