Nieuws

Loopbaanonderzoek mbo groen

Vinden gediplomeerden van het mbo groen na hun opleiding een baan en hoe ontwikkelt hun loopbaan? Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt heeft voor de derde keer de loopbanen van gediplomeerde mbo’ers van groene opleidingen gevolgd.

In dit loopbaanonderzoek worden de intredeposities anderhalf jaar na diplomering en de ontwikkeling van de loopbanen in de jaren erna in kaart gebracht. Hiermee krijgen mbo-instellingen inzicht in de arbeidsmarktrelevantie en de aansluiting van de mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt.

Resultaten onderzoek

Na de eerdere onderzoeken naar de gediplomeerden van 2009 en 2010 heeft het KBA de loopbanen van de gediplomeerden van 2011 onderzocht. 181 mbo-studenten werkten aan dit onderzoek mee. Naast informatie over de loopbaanontwikkeling en de positie op de arbeidsmarkt van deze groep, zijn de resultaten ook vergeleken met de resultaten uit de voorgaande jaren.

Op diverse momenten worden mbo groen gediplomeerden bevraagd over hun actuele loopbaansituatie: circa 1,5 jaar, 3,5 jaar, 5 à 6 jaar en 9 à 10 jaar na diplomering. Na elke meting wordt de verkregen informatie geanalyseerd en gerapporteerd.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • De drie cohorten gediplomeerden vertonen grote overeenkomsten met betrekking tot hun intrede- en loopbaanposities. Zestig procent heeft een betaalde baan en twintig procent volgt een voltijdstudie.
  • De werkloosheid ligt hoger dan bij de intrede twee jaar eerder, namelijk 12,8 procent ten opzichte van 10,4 procent. Dit kan worden verklaard doordat de start van de loopbaan in een periode van steeds verdere oplopende werkloosheid heeft plaatsgevonden.
  • Ongeveer driekwart van de mbo groen gediplomeerden werkt binnen de groene sector. Daarentegen switcht ongeveer 40 procent in de eerste fase van hun loopbaan van sector of branche.
  • Circa 80 procent van de werkenden heeft een baan op minimaal het niveau waarvoor opgeleid. Twee jaar eerder was dat 65 procent.
  • De aansluiting van het vervolgonderwijs in het mbo groen blijft een aandachtspunt. Een behoorlijk aantal gediplomeerden blijkt hier namelijk niet tevreden over. 

Bekijk het volledige rapport voor alle conclusies en meer informatie.
Contact

Bianca van Westerhuis, Ontwikkelcentrum


(Bron foto: Thinkstock)