Nieuws

LOVe-dag ‘Een blik vooruit’

(Shutterstock vrij gebruik)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Verslag Landelijke Onderwijsdag voor Veehouderijdocenten (LOVe)
  • Interessant voor
    Docenten veehouderij
Bekijk de bronnen
Na twee jaren corona werd er dit jaar weer één grote LOVe-dag (Landelijke Onderwijsdag voor Veehouderijdocenten) georganiseerd. Het thema was: ‘Een blik vooruit’ en dit keer was de locatie in Hapert, bij MS Schippers. Maar liefst 120 deelnemers volgden het gevarieerde aanbod van presentaties en workshops.

Vanaf 9.30 uur liepen deelnemers binnen en met een kop koffie in de hand bekeken veel mensen de introductiefilm van MS Schippers waar het thema antibioticaresistentie centraal stond. Antibioticaresistentie is wereldwijd een groeiend probleem. Voor Schippers is dit een reden om volop in te zetten op het voorkomen van ziektes door hygiëne en care (HyCare). “Als dieren niet ziek worden, hoeven we ze ook niet met antibiotica te behandelen, dus ook geen vorming van resistentie”.

Beter voor Dier, Natuur en Boer

Anita Scholte op Reimer, hoofd Kwaliteit en Duurzaamheid bij Albert Heijn, trapte af met een inleiding over de programma’s Beter voor Dier, Natuur en Boer. Wat betreft de zuivel komt ruim de helft van de omzet bij Albert Heijn uit het programma Beter voor Koe, Natuur en Boer. Die wordt geproduceerd door zo’n 450 melkveehouders en leveranciers van Royal A-ware. Binnen dit programma maken partijen afspraken over onder andere duurzaamheid en verdienvermogen. Veehouders ontvangen 5 cent per liter bovenop de prijs van weidemelk. Klanten kunnen bewust kiezen voor deze duurzamere keuze.

HyCare

Aansluitend sprak Jeroen Veron van MS Schippers over het HyCare-programma, waarin het draait om hygiëne, dierenwelzijn en gezondheid. Door HyCare heb je als ondernemer extra werk, maar het levert ook heel veel arbeidsbesparing op. Bovendien heb je minder zieke dieren, met een langere levensduur en daardoor ook met een hogere levensproductie.

Vervolgens waren er drie rondes met workshops. In de eerste ronde konden de deelnemers kiezen voor een bezoek aan het HyCare-bedrijven van MS Schippers met melkvee, pluimvee of varkens. Op deze bedrijven is te zien welke maatregelen genomen kunnen worden om besmetting van dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Per sector een praktische invulling van HyCare.

Eiwit van eigen land

Na de lunch, aangeboden door MS Schippers, volgenden de twee volgende workshopsrondes, beide met keuze uit vier workshops. De onderwerpen waren zeer gevarieerd, steeds met de blik vooruit:

Bert Philipsen, Projectleider en Onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research, liet zien wat er allemaal speelt rondom eiwit van eigen land. Bij Joost van den Borne, Lector Healthy Farming bij HAS Hogeschool en tevens werkzaam bij MS Schippers, keken deelnemers vanuit verschillende invalshoeken naar een gezonde veehouderij.

Bodem en bemesting

Bodem en bemesting kreeg volop aandacht in workshop bij Piet Riemersma, Specialist Ruwvoer bij Van Iperen. Stephanie ten Kate, Bedrijfsspecialist Agro bij Countus besprak welke enorme veranderingen er op stapel staan met het nieuwe GLB beleid. Ook stond ze stil bij de extra eisen door het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn.

De afbouw van de derogatie heeft verstrekkende gevolgen voor melkveehouders. Bij Johan Temmink, Specialist Mest en Mineralen bij ForFarmers, hoorden de deelnemers wat dit betekent en hoeveel melkveehouders hierdoor getroffen worden.

Bedrijfsovername

Bij de workshop ‘Soepel samenwerken’ liet Lianne Veenstra, Agrocoach, de deelnemers vanuit verschillende posities naar de bedrijfsovername kijken. Sijbren Mulder, Docent bij Vonk en Gelein Biewenga, Docent en Onderzoeker bij Van Hall Larenstein, speelden met de deelnemers een praktisch rollenspel rondom de bedrijfsovername. Dit spel is zeer goed bruikbaar in onderwijs.

Tot slot gaf Stefan van Summeren, Manager en Senior Adviseur Bedrijfslocatie bij Flynth–Rombou, de deelnemers (stik)stof tot nadenken. Door middel van een casus werden een aantal praktische zaken behandeld.

Na afloop werd er onder het genot van een drankje nagepraat en genetwerkt. Al met al een geslaagde dag. Een blik vooruit naar de volgende LOVedag!

Alle presentaties van 2022 zijn toegevoegd aan het dossier Onderwijsdagen Veehouderij van Groen Kennisnet. Hier vind je per thema de presentaties van alle Onderwijsdagen Veehouderij.