Nieuws

Luzerneranden tegen veldmuizen

Met stroken van wilde planten naast hun percelen werken akkerbouwers in Oost-Groningen aan behoud van biodiversiteit. De grauwe kiekendief is terug. Maar er zijn ook meer veldmuizen. Luzernestroken kunnen schade door die muizen beperken.

De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, die in 2005 is opgericht, zet zich in voor alle akkervogels, en in het bijzonder voor de grauwe kiekendief. Die werkgroep, waarin agrarische natuurverenigingen, overheden en onderzoeksinstellingen samenwerken, heeft op de akkers in Oost-Groningen verschillende vormen van natuurbeheer in de praktijk gebracht.

Natuurstroken

Succesvol zijn de stroken natuurbraak. Dat zijn stroken die met wilde planten worden ingezaaid. Omdat er jarenlang geen bodembewerking plaats vindt, kan zich er een natuurlijke situatie herstellen. Zo kan zich er ook een populatie van veldmuizen opbouwen. Die zijn van groot belang voor roofvogels als uilen en de grauwe kiekendief. Maar die veldmuizen brengen ook schade toe aan het gewas, bijvoorbeeld tarwe, dat naast die strook groeit. De werkgroep Grauwe Kiekendief zocht daarom naar een oplossing. Kan een strook luzerne als buffer functioneren tussen de natuurstrook en het gewas? Het rapport 'Luzerne-faunaranden als buffer tegen muizenschade' laat zien dat dat kan.

Luzerne

Luzerne (Medicago sativa) is een verhandelbaar eiwitrijk gewas dat bovendien van ecologische waarde is. Je kunt het gemaaide product verkopen aan de groenvoederindustrie. Zo'n strook luzerne wordt jaarlijks drie tot vier keer gemaaid en blijft zo'n vier jaar staan. Omdat de strook regelmatig gemaaid wordt, ontwikkelt de muizenpopulatie zich minder sterk dan in de natuurstrook.

Uit onderzoek bleek dat wanneer luzerne als bufferstrook aanwezig is, 40% minder veldmuizen zich verplaatsten naar het naastgelegen tarweperceel. De bufferstrook heeft effect, concluderen de onderzoekers. Er lopen minder muizen vanuit de faunarand de tarwe in. De schade aan het gewas is daarom ook geringer.

Plagen

Echte uitbraken van veldmuizenplagen doen zich in Nederlandse akkerbouwgebieden trouwens nauwelijks voor, is te lezen op een bericht van Nature Today. Dat is anders dan in de weidegebieden in Zuidwest-Fryslân, waar in de winter van 2014 - 2015 veldmuizen veel schade aanrichtten. En in het buitenland worden soms schadegevallen gemeld. Zo gingen in Spanje en Duitsland bijvoorbeeld in 2007 honderdduizenden hectares gewassen, vooral tarwe, verloren door muizen. Het is daarom van belang de soort te blijven volgen.

(Bron foto: Pixabay)