Menu
Nieuws

Maaien bedreigend voor reekalveren

Bij het maaien van gras in het voorjaar voor de ruwvoerwinning lopen reekalfjes extra risico. Vrijwilligersgroepen proberen onder meer door voorlichting de gevolgen van het maaien zo veel mogelijk te verminderen.

false

false

false

false

false