Nieuws

Maaien bedreigend voor reekalveren

Bij het maaien van gras in het voorjaar voor de ruwvoerwinning lopen reekalfjes extra risico. Vrijwilligersgroepen proberen onder meer door voorlichting de gevolgen van het maaien zo veel mogelijk te verminderen.

Maaien belangrijke sterfte-oorzaak

In mei en juni wordt er volop gras gemaaid om kuilvoer en beperkt hooi te winnen voor de stalperiode. Het maaiseizoen is ook de periode waarin reekalveren geboren worden. Reekalveren kunnen vrijwel direct na de geboorte lopen maar drukken zich tegen de grond bij naderend gevaar. Dit maakt ze kwetsbaar voor landbouwwerktuigen zoals maaimachines. Onderzoek in Polen en Zweden heeft uitgewezen dat een groot deel van de reekalversterfte in het voorjaar te wijten kan zijn aan onder meer het maaien van gras. Reeën zijn in Nederland een beschermde soort waarvan de Flora- en fauna wet aangeeft dat er geen handelingen mogen plaatsvinden die de soort schaden wanneer de gebruiker van het land redelijkerwijs kan weten dat deze dieren aanwezig zijn.

Detectie technisch mogelijk maar onpraktisch

In Denemarken is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met warmtemeting dieren in het te maaien veld waar te nemen. Dit blijkt technisch goed mogelijk maar is niet erg praktisch.

Maai van binnen naar buiten

Het Kenniscentrum Reeën beschrijft op haar website verschillende methoden om het aantal slachtoffers te verminderen. Zo wordt het van binnen naar buiten maaien van grasland aanbevolen. Verder worden het onaantrekkelijk maken van het grasland voor de ree met haar jong en het actief zoeken van kalveren als methoden aangeprezen.

Vrijwilligers nodig

Bij al deze maatregelen spelen vrijwilligers en agrariërs een belangrijke rol. De Dierenbescherming afdeling Friesland is een voorbeeld van een van de afdelingen die actief op zoek is naar vrijwilligers voor deze activiteit.


(Bron foto: Maaike Plomp)