Nieuws

Maaien en snoeien met onbemand voertuig

Machines uitgerust met een ‘global positioning’-systeem (gps) zijn in de groensector nog een uitzondering, met name vanwege de hoge kosten. Toch worden onbemande maai- en snoeimachines al ingezet in de sector. In Tuin en Park Techniek is meer te lezen over deze robots.

In het artikel ‘Hulp uit de ruimte’ is te lezen dat een eenvoudig gps-signaal een afwijking heeft van enkele meters. Om te kunnen werken tot 2 centimeter nauwkeurig is ‘real time kinematics’-techniek (rtk) nodig. Tuin en Park Techniek: ‘er wordt dan gewerkt met een basisstation. Per kilometer afstand van het basisstation neemt die afwijking een millimeter toe’.

Maaien

Het vakblad geeft enkele praktijkvoorbeelden van het gebruik van rtk-gps. Een beperking van huidige gps-systemen is dat het signaal dichtbij hoge bomen en gebouwen vaak onvoldoende is. ‘Simpel gesteld moet een gps-antenne vrij zicht hebben naar de hemel’. In het artikel wordt uitgelegd hoe een lasermeting dit probleem kan ondervangen. In een eerdere uitgave van Tuin en Park Techniek - artikel: ‘Maaien zonder mannetje’ (2010)- is te lezen dat een machine bij signaalverlies een minuut doorreed op de in de computer opgeslagen route.

Snoeien

Betreffende het snoeiwerk speelt het probleem van een ongelijke ondergrond. Dit maakt het knippen van een perfect strakke bovenkant een hele uitdaging, hoewel het met gps-gestuurde systemen volgens een geïnterviewde eenvoudiger gaat dan met lasers en handbediening. Toch is ook dan nog ‘een behoorlijke aanpassing nodig om de maaiarm mooi strak te sturen’.

In de artikelen verder aandacht voor ‘teach and playback’-systemen (systeem onthoudt wat de bestuurder precies heeft gedaan en stuurt de machine er vervolgens op aan hetzelfde te doen), hydraulische voorzieningen, kosten en toezicht (door mensen).


(Bron foto: Pixabay)