Nieuws

Maak kennis met duurzame en toekomstbestendige aardappelteelt via de kennisclips van Holland Innovative Potato

Holland Innovative Potato (HIP) maakt het onderzoek naar duurzamere en toekomstbestendige aardappelteelt toegankelijk via een serie kennisclips. In de video’s vertellen onderzoekers hoe met een lagere input van mest en fossiele brandstoffen hogere opbrengsten bereikt kunnen worden, en hoe productieverliezen beperkt kunnen worden met minder bestrijdingsmiddelen en sterkere rassen. Zo komt circulariteit in de voedselvoorziening wereldwijd een stap dichterbij. De kennisclips zijn te bekijken via de website van Holland Innovative Potato.

De beschikbaarheid van vruchtbaar land en voldoende zoet water in het veranderende klimaat vormen dé uitdagingen voor de landbouw wereldwijd in de komende decennia. De aardappel kan daarin een belangrijke rol vervullen want het is qua water- en landgebruik een zeer efficiënt gewas dat kansen biedt voor een duurzame voedsel productie. Bovendien is de aardappel rijk aan eiwitten, koolhydraten, vitaminen en nutriënten, wat bijdraagt aan een gezond voedingspatroon. Nieuwe veredelings- en verwerkingstechnieken zijn nu beschikbaar om het potentieel van de aardappel als een belangrijk mondiaal gewas te kunnen vervullen.

Holland Innovative Potato

Nederland loopt wereldwijd voorop in de veredeling, productie verwerking van, en het onderzoek naar aardappelen. Om mogelijkheden voor verduurzaming in de productieketen te onderzoeken en uit te voeren, is in 2017 Holland Innovative Potato (HIP) opgericht. Leden van HIP zijn bedrijven en organisaties die actief zijn in veredeling, handel, en verwerking van aardappelen. De HIP leden, het ministerie van LNV en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financieren het onderzoek, dat wordt uitgevoerd bij Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, en Wageningen University & Research.

Kennisclips

Om te laten zien welke vernieuwingen in de aardappelteelt en veredeling onderzocht worden hebben onderzoekers hun onderzoek samengevat in een aantal korte video’s die nu online te bekijken zijn. Op deze manier hoopt HIP zichtbaar te maken wat de onderzoekers doen, hoe het onderzoek aangepakt wordt en waarom dit gebeurt.