Nieuws

Maak studieomgeving groener

Studenten waarderen de kwaliteit van het groen in hun studieomgeving als onvoldoende, zo blijkt uit een onderzoek. De inrichting kan beter. Bovendien kun je stimuleren dat studenten meer groente en fruit eten, want ook daar schort het aan.

Een groene omgeving heeft een positieve invleod op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Daarbij hoort ook dat je voldoende beweegt en gezond eet: voldoende groente en fruit. Er zijn veel campagnes om mensen zich ervan bewust te maken, maar jongeren tussen de 15 en 25 jaar worden er nauwelijks door aangesproken. Studenten - die een groot deel van de dag in een studieomgeving doorbrengen - komen weinig in aanraking met groen.

Leefstijl

Onderzoekers van afdelingen Gezondheidswetenschap en Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam wilden weten wat groen met studenten doet. Hoe zit het met hun leefstijl? Zitten ze wel te wachten op een groenere studieomgeving? En voelen ze zich daar dan beter bij? De factsheet 'Groene gezonde studenten' brengt de resultaten van dat onderzoek in beeld.

De onderzoekers hebben 722 studenten op 8 universiteiten (Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Leiden, Enschede, Nijmegen en Wageningen) vragenlijsten laten invullen. Uit de vragen over leefstijl blijkt dat 42% van de studenten veel stress ervaart. Bijna iedereen, 93%, eet minder dan de 250 gram aanbevolen groente, 72% eet onvoldoende fruit en 35% beweegt niet voldoende.

Buitengroen

Over hun studieomgeving zoals de collegezalen, studieruimtes en buitenruimtes zijn ze maar matig tevreden. De kwaliteit van het groen beoordelen ze onvoldoende. Het buitengroen wordt met een 5,8 gewaardeerd op een schaal van 10. De studenten uit een landelijke omgeving waren tevredener dan die uit de Randstad. Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeur van de meeste studenten uitgaat naar een groene ruimte. Groene lokalen worden aantrekkelijker gevonden.

Er valt dus wel wat te verbeteren, concluderen te onderzoekers. De studieruimte kan groener ingericht worden. En om te stimuleren dat studenten meer groente en fruit eten, kun je die producten betaalbaarder maken.

(Bron WUR, foto Marte Hofsteenge)