Menu
Project

Maandewark

Dit project wordt opgezet vanuit drie studiegroepen met in elke groep circa 10 veehouders, afkomstig uit meerdere (bestaande) studiegroepen. De deelnemende agrariërs zijn gesitueerd door de gehele provincie Drenthe met als kerngebieden de regio’s Noord-Drenthe, Midden-Oost-Drenthe en Zuid-Zuidwest-Drenthe. Hoofdthema’s binnen het project zijn Nitraat en Kringloop­landbouw. Per thema zullen onderwerpen in een activiteitenpakket worden vastgelegd. De betrokken veehouders hebben samen al verkenningen uitgevoerd op nitraat­uitspoelings­gebied: wat bevordert uitspoeling, hoe kun je uitspoeling beperken en wat zijn de gevolgen van uitspoelings­beperkende maatregelen. Ook samenwerking akkerbouw-veehouderij is door een groep veehouders samen met collega akkerbouwers bestudeerd. Hieruit kwam onder andere naar voren wat er nodig is voor een (vruchtbare) samenwerking, wat de synergievoordelen kunnen zijn en waarom er moet worden samengewerkt om regionale kringlopen succesvol te maken. Tot slot is er veel kennis vergaard rondom perceelsemissies: hoe beperken we emissies vanuit de bodem en vanuit teelten. Al deze kennis is een perfecte voedingsbodem voor verdere verdieping die leidt tot het verspreiden van praktisch toepasbare kennis en toekomst­bestendige bedrijven.