Nieuws

Maatregelen moeten otter beschermen tegen verkeer

Het aantal otters in Nederland groeit en ze verspreiden zich over nieuwe leefgebieden. Daarmee neemt ook het aantal verkeersslachtoffers onder otters toe. Alterra inventariseerde de verkeersknelpunten.

De afgelopen jaren zijn op veel plaatsen maatregelen genomen om het leefgebied van de otter veiliger te maken, zoals het plaatsen van rasters langs wegen en aanleggen van faunapassages. Deze maatregelen zijn echter onvoldoende, want het aantal doodgereden otters neemt nog steeds toe. Het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra Wageningen UR gevraagd de verkeersknelpunten in kaart te brengen, naar aanleiding van een rechtszaak die de vereniging Das & Boom en de Stichting Otterstation Nederland aanspanden tegen de staat. Staatssecretaris Dijksma stuurde het rapport door naar de provinciebesturen, als leidraad voor het nemen van maatregelen.

Leefgebied

Het Alterra-rapport brengt de leefgebieden van otters in Nederland in kaart, geeft aan waar maatregelen tekortschieten bij al bekende knelpunten en inventariseert nieuwe verkeersknelpunten. Ook brengen de onderzoekers prioriteit aan tussen de knelpunten en geven ze per locatie mogelijke oplossingen aan. Otters leven in een min of meer aaneengesloten noordelijk leefgebied dat zich uitstrekt van het zuidwesten van Friesland tot in het noordwesten van Groningen (Lauwersmeergebied), de kop van Overijssel, deel van de Noordoostpolder en het zuidwestelijk deel van Drenthe.

Dringend

Het meest dringend zijn er maatregelen nodig bij verkeersknelpunten die liggen binnen of tussen de huidige leefgebieden waar al otters zijn doodgereden en waar de aanwezige voorzieningen duidelijk tekortschieten. In veel gevallen kan het plaatsen of verlengen van geleidend raster, het aanbrengen van een droge looprichel onder lage bruggen of viaducten of het aanleggen van een faunabuis het risico op verkeersslachtoffers al aanzienlijk reduceren, schrijven de onderzoekers. Maar het blijft maatwerk: 'Bij ieder knelpunt moet ter plekke worden bekeken wat de meest effectieve en haalbare oplossing is'. Naast 22 'actuele knelpunten', zijn 79 'potentiële knelpunten' gelokaliseerd, waar nog geen slachtoffers zijn gevallen. Bovendien is de verwachting dat het leefgebied van otters de komende jaren nog flink zal uitbreiden, waarmee nieuwe knelpunten zullen ontstaan.


(Bron foto: Pixabay)