Menu
Nieuws

Maatregelen tegen nutriëntenuitspoeling in kaart gebracht

Akker met water
Bron foto: Tony Campbell, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Nutriëntenuitspoeling
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, tuinders, melkveehouders
Bekijk de bronnen
Op tijd een vanggewas zaaien, rijenbemesting van maïs op zand- en lössgrond, drijfmest verdunnen bij het uitrijden, compost en organische mest gebruiken en stroken langs waterlopen onbemest laten. Het zijn een handjevol beproefde maatregelen om de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater te beperken.

false

Bronnen

(4)