Nieuws

Maatschappelijk draagvlak melkveehouderij is goed, maar staat onder druk

Het maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij is goed, maar het vertrouwen dat burgers hebben, lijkt te dalen. Melkveehouders moeten zich daarom sterk maken voor dierenwelzijn, natuur en klimaat.

Met de waardering voor de melkveehouderij is het in de samenleving nog altijd goed gesteld, maar er zijn aanwijzing dat dit draagvlak onder druk staat, zo begint vakblad Veeteelt het artikel 'Werk aan de winkel voor behoud van maatschappelijk draagvlak'.

Discussie

Het vakblad noemt als voorbeeld de discussie over weidegang, het scheiden van kalf en koe of de omvang van de Nederlandse veestapel. Toch is dat maatschappelijk draagvlak belangrijk, stelt Frans Keurentjes, voorzitter van FrieslandCampina. De Nederlandse melkveehouderij is belangrijk voor de export en de Nederlandse economie, betoogt hij: 'De ruimte om koeien te melken moet door de samenleving wel worden gegund.'

Agrifoodmonitor

Vakblad Veeteelt baseert de informatie over het draagvlak op de Agrifoodmonitor 2016, het rapport dat Wageningen Economic Research begin dit jaar produceerde. De onderzoekers enquêteren tweejaarlijks 3000 Nederlanders over waardering, betrokkenheid en vertrouwen in de agrarische sector. De melkveehouderijsector qua maatschappelijke scoort met een 5,11 op een schaal van 1 tot 7 relatief goed. Maar als je kijkt naar het verloop van de waardering over de jaren, dan lijkt de waardering licht te dalen, al is die daling niet significant. Ook het vertrouwen dat burgers hebben in de sector lijkt onder druk te staan.

Burgers

Eén van de verklaringen is dat veel burgers vervreemd zijn van de boerderij, aldus het artikel. Bijna 40% van de bevolking is niet zo bekend met de landbouw, slechts 15% zegt de sector goed te kennen. LTO-bestuurslid Dirk Bruins ziet dat veel burgers een verouderd romantisch beeld hebben van de sector. Dat komtomdat bedrijven vaak zijn verdwenen uit de dorpen. Ze zijn bovendien gegroeid, gemechaniseerd en geautomatiseerd. Boeren moeten daarom in gesprek met burgers.

Ook Keurentjes van Friesland Campina vindt het belangrijk te werken aan het maatschappelijk draagvlak. Daarom zullen zuivelcoöperaties zich ook gaan beomeien met zaken als de zorg voor dieren, natuur en klimaat. En Oscar Meuffels, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) zegt daarom in een artikel in Voeding Magazine samen met de sector te willen werken aan een duurzame zuivelsector.

(Bron foto: Shutterstock)