Menu
Nieuws

Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur: een stand van zaken

Overheden proberen burgers en bedrijven meer te betrekken bij natuurbeleid en -beheer. De bereidheid vanuit de maatschappij om een actieve bijdrage te leveren lijkt ook groter.

false