Menu
Nieuws

Maatschappelijke opgaven voor de landbouw

Door diverse maatregelen is de landbouw er in geslaagd de belasting van het milieu door ammoniakuitstoot, bestrijdingsmiddelen of uitstoot van fijnstof te verminderen. Maar om gewenste doelen op gebied van milieu en dierenwelzijn te halen, zijn in veel gevallen aanvullende maatregelen nodig.

false

Dossiers

(4)