Menu
Nieuws

Maatwerk nodig bij woelen in blijvend grasland

Door bodemverdichting kan de opbrengst van grasland verminderen. Je kunt bodemverdichting opheffen door te woelen. Uit onderzoek blijkt dat het effect op zavelgrond wel positief is, maar dat woelen op zware klei averechts werkt.

false