Nieuws

Marker Wadden al vol met leven

In 2011 heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de Marker Wadden. Nu is de eerste van de in totaal 5 eilandengroepen van de Marker Wadden inmiddels voltooid. De eilandengroep zit al vol met leven.

Tijdens de ‘duizendsoorten dag’ in juni zijn veel vrijwilligers de Marker Wadden opgegaan om plant- en diersoorten te tellen. Vakblad H2O schrijft over dit nieuwe natuurgebied in een artikel over de Marker Wadden.

Markermeer

De verharde oevers en de dijk die het Markermeer omsluiten, hebben een negatieve invloed op de natuurlijke dynamiek en het leven in het water. Een dikke slibdeken verdringt het onderwaterleven, wat ook weer direct invloed heeft op de vis- en vogelstanden, aldus het artikel in H2O.

In een poging dit probleem op te lossen, werkt Boskalis in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat al jaren aan de realisatie van de Marker wadden. In 2018 ging het haveneiland van de eilandengroep open voor publiek.

Flora en fauna

De eerste eilandengroep bestaat uit ongeveer 900 hectare aan eiland en onderwaternatuur. Ook al is er nog geen natuurlijk evenwicht, er is al wel volop leven te vinden op en rond de eilanden. Meer dan honderd soorten vogels, maar ook vleermuizen, libellen en dansmuggen zijn al gezien. Ook groeien er op de eilanden al verschillende planten, zoals lisdodde en moerasandijvie.

Het waterleven rond de eilanden wijst ook op een goede waterkwaliteit. Zo zijn er kranswieren, algen, zoo-plankton, vislarven, aasgarnalen en watervlooien waargenomen. Deze bemoedigende effecten die de eilanden nu al laten zien, zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Marker Wadden, zo benadrukt de auteur.

Natuur- en waterkwaliteit

De ambitie is om van de Marker Wadden een archipel te maken van vijf eilandengroepen. Met in totaal 10.000 hectare wordt dit één van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa.

Naast een betere natuur- en waterkwaliteit, heeft het project ook als doel te innoveren en op de juiste manier met het slib om te gaan. Hierover is ook meer te lezen in een artikel van Vakblad Natuur Bos Landschap. Uiteindelijk, zo wordt benadrukt in het artikel van H2O, hopen de ontwikkelaars vooral dat het Markermeer weer een plek wordt waar weer van gehouden wordt.