Nieuws

Marker Wadden voor herstel van ecosysteem Markermeer

Met de aanleg van de Marker Wadden krijgt Nederland een nieuw natuurgebied van 1000 hectare en kan het ecosysteem in het Markermeer zich herstellen. Het eerste eiland van 250 hectare is sinds kort voor het publiek toegankelijk.

De Marker Wadden is een natuurontwikkelingsproject in het noordoosten van het Markermeer. Met zand, klei en slib uit het Markermeer worden op initiatief van Natuurmonumenten vijf eilanden aangelegd die ruimte moeten bieden aan vogels, planten en dieren. Het idee is dat het ecosysteem in het Markermeer zich zo ook weer kan herstellen.

Zuiderzeewerken

Het Markermeer is ontstaan als onderdeel van het plan Zuiderzeewerken van ingenieur Cornelis Lely. Na een watersnoodramp in 1916 besloot de Nederlandse overheid dit plan uit te voeren, zo is te lezen in het artikel 'Het Blauwe Hart wordt groener' in Wageningen World. In 1932 werd de Afsluitdijk aangelegd. De Zuiderzee was vanaf toen afgesloten van de Waddenzee en werd IJsselmeer. Het water werd langzamerhand zoet.

Markermeer

Het Markermeer ontstond nadat in 1975 de Houtribdijk of Markerwaarddijk was aangelegd. De aanleg van de Markerwaard als vijfde Flevopolder werd uiteindelijk niet uitgevoerd. Het ecosysteem in het Markermeer ging vanaf dat moment langzaam achteruit. De voedselrijkdom nam af en de visstand verminderde. Met de aanleg van de Marker Wadden kan het ecosysteem zich weer herstellen, is de gedachte. Annemarieke Numan en Kauther Al-kaswan, twee middelbare scholieren, leggen in een filmpje uit waarom die Marker Wadden belangrijk zijn voor het Markermeer.

Vijf eilanden

Het plan is vijf eilanden aan te legen van in totaal zo'n 1000 hectare. Met de aanleg van het eerste en grootste eiland van 250 hectare is in 2016 begonnen. Dat eiland is begin september opengesteld voor het publiek. Volgend jaar moeten de andere vier eiland worden voltooid en in 2020 moet de eerste fase van de Marker Wadden worden opgeleverd.

(Bron foto: Still YouTube)

Publicaties

(6)