Nieuws

Markt voor authentieke voedingsproducten

Hoe zorg je dat je product aandacht trekt bij de consument? Benadrukken van authenticiteit werkt. Maar wat werkt het best? Is het wel geloofwaardig je product als ambachtelijk aan te prijzen?

'Branding of food products' is het onderwerp dat centraal staat in twee recent verschenen scripties van twee studenten van Wageningen Universiteit. Beide studenten belichten het aspect authenticiteit als onderdeel van een marketingstrategie.

Authenticiteit

In haar scriptie 'Branding strategies: a study about the effects of using authenticity and sustainability as branding strategies' onderzoekt Esther Westervelt of authenticiteit en duurzaamheid een betere marktstrategie is om de aandacht van de klant te trekken, dan het stunten van prijzen. En Esmee van Vliet verkent in haar scriptie 'The effectiveness of authenticity in the advertising of food products with an unknown brand' het effect van authenticiteit. Wat is het effect van woorden als 'ambachtelijk', 'natuurlijk' of 'lokaal geproduceerd'?

Kwaliteit

Westervelt laat zien dat authenticiteit belangrijk is bij het aanprijzen van voedingsproducten. Consumenten hebben het gevoel dat producten die als authentiek worden verkocht, van een betere kwaliteit zijn. Ze hebben er meer vertrouwen in. En als het product als 'duurzaam' in de markt gezet wordt, zijn ze bereid meer te betalen. Het beïnvloedt de waardering van het product in positieve zin.

Geloofwaardigheid

Van Vliet vraagt zich af hoe effectief de leuzen zijn die authenticiteit benadrukken. Hoewel deze marketingstrategie in populariteit groeit, vindt ze in de literatuur aanwijzing dat de geloofwaardigheid van beweringen dat een product authentiek is, de effectiviteit kunnen ondermijnen. Zijn die strategieën wel effectief? Uit haar onderzoek blijkt dat het benadrukken van authenticiteit zeker effect heeft. Het heeft meer effect dan een strategie die inspeelt op het gevoel.

(Bron foto: Pixabay)