Nieuws

Marktgerichte verduurzaming van ketens

Steeds meer bedrijven werken aan verduurzaming. Ze willen de negatieve impact op milieu, dier en mens verkleinen. Vaak zijn investeringen nodig. Om die investering terug te verdienen, werken onderzoekers met kaasmakers en varkenshouders aan een marktgerichte verduurzaming van ketens.

Verduurzaming van de bedrijfsvoering is een continu proces. De marktvraag verandert immers en de maatschappij zet nieuwe duurzame thema's op de agenda. Om aan die eisen te kunnen voldoen moeten ondernemers vaak fors investeren. Om dit economisch te kunnen volhouden is een goede verwaarding van de duurzaamheidinspanningen nodig.

Waarden

De zuivelcoöperatie CONO Kaasmakers (CONO) en de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) wilden meer zicht krijgen op een aanpak voor een marktgerichte verduurzaming van de keten. Daarom werken die ketens samen met onderzoekers Wageningen University & Research een publiek-private samenwerking (PPS) verwaarden en verduurzamen: CONO en KDV. De brochure 'Verwaarden van duurzame ketens' is het resultaat van die PPS. De brochure laat zien hoe je waarden kunt verduurzamen en geeft tools aan ondernemers en organisaties die zelf aan de slag willen met verduurzaming.

Kaasmakers

CONO en KDV zijn voorbeelden van ketens die continu werken aan duurzaamheid. CONO Kaasmakers is een Noord-Holland zuivelcoöperatie waarbij 460 melkveehouders zijn aangesloten. De de coöperatie ondersteunt met het programma Caring Dairy sinds 2008 onder andere weidegang, kringlooplandbouw en blije koeien. CONO wil de verduurzaming bij de veehouders en in de fabriek beter verbinden met de klant en maatschappij.

Varkensvlees

De Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees streeft naar een milieu- en diervriendelijke varkensketen met gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de varkens en vlees met een goede smaak. Bij de keten zijn meer dan 300 varkensboeren aangesloten die werken volgens het eisenpakket van KDV.

Vernieuwing

Voor verduurzaming zijn bedrijfsveranderingen nodig. Je moet werken aan vernieuwing, schrijft de brochure. In de brochure worden verschillende stappen genoemd die je kunt doorlopen om de vernieuwing te realiseren. Zo moet je in een klein kernteam werken, zicht hebben op je stakeholders op trends en ontwikkelingen en weten wat je ambitie is.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, Foto Wim van Sambeek)