Nieuws

Marktpositie vertalen naar CO₂-voetafdruk melk

Nederland is een efficiënte melk- en zuivelproducent en de internationale vraag naar een CO₂-voetafdruk van producten groeit. De nieuwste KringloopWijzer kan 'emissie-efficiëntie' inzichtelijk maken, maar emissie is voor nog weinig melkveehouders een issue.

In het vakblad Veeteelt (artikel: ‘Sturen op melk met minder broeikasgassen’) vertelt Michel de Haan, onderzoeker bij Wageningen UR, dat de focus van melkveehouders nu vooral op stikstof, fosfaat en wellicht binnenkort op ammoniak ligt. ‘Daar wordt de boer op afgerekend. Het onderwerp broeikasgassen speelt bij de melkveehouder nog geen grote rol, want er zit nog geen sturing vanuit overheid of de zuivel op en daarmee ook geen afrekening of beloning’.

KringloopWijzer geeft inzicht

Toch worden, blijkens het artikel, steeds meer initiatieven ontplooid om minder broeikasgassen uit te stoten. De nieuwste versie van de KringloopWijzer kan daarin mogelijk een rol vervullen. Een individuele melkveehouder kan, aldus Veeteelt, op een eenvoudige manier ‘zelf de broeikasgasemmissies op het eigen melkveebedrijf inzichtelijk maken’.

Het vakblad vervolgt: ‘In de Kringloopwijzer gaat de totale emissie van broeikasgassen op een individueel melkveebedrijf namelijk uitgedrukt worden in methaan, lachgas en kooldioxide. Samen kunnen ze opgeteld worden door er kooldioxide-equivalenten van te maken’.

In het artikel wordt verder stilgestaan bij hetgeen een veehouder kan met de kennis (denk aan compensatie of communicatie met consument), bij de schakels in het productieproces en hun aandeel in de CO₂-voetafdruk en bij het tot stand komen van de KringloopWijzer (onder meer met gegevens FeedPrint).


(Bron foto: Thinkstock)