Nieuws

Masterplan voor inzet internationale werknemers in de glastuinbouw

In de glastuinbouw is veel seizoensgebonden productiewerk waarvoor vaak internationale arbeidsmigranten worden ingeschakeld via uitzendbureaus. Om misstanden aan te pakken, is door Glastuinbouw Nederland een Masterplan Internationale Werknemers ontwikkeld.

In de glastuinbouw werken door het jaar heen 84.500 werknemers mensen. Zo'n 35.000 mensen werken het jaarrond in loondienst en zo'n 40.000 mensen werken als seizoenskracht met een tijdelijk contract. Die seizoenswerkers verrichten veel productiewerk of oogstwerk dat vaak sterk seizoensgebonden is. Van die seizoenskrachten is zo'n 80% afkomstig uit het buitenland.

Uitzendbureaus

Voor die seizoenwerkers werken de glastuinbouwondernemers vaak samen met uitzendbureaus. De verantwoordelijkheid voor de werk- en de woonsituatie van die buitenlandse ondernemers ligt zowel bij de uitzendbureaus en de ondernemers. En daar gaat het niet altijd goed, zo bleek uit het rapport 'Geen Tweederangsburgers' dat in oktober gepresenteerd werd door Emilie Roemer en het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Roemer kwam in dat rapport met een aantal aanbevelingen zoals certificering van de uitzendbureaus, meer controle van de uitzendbureaus. En er zou een scheiding moeten komen tussen het werkgeverschap en het huurcontract dat de arbeidsmigranten krijgen, zo is te lezen in het rapport van Roemer. Nu is het nog vaak zo dat een seizoenswerker die zijn contract verliest, ook zijn woonruimte kwijt is.

Glastuinbouw Nederland ziet ook dat een deel van de ondernemers zich soms beroept op eigen verantwoordelijkheid voor de uitzendkrachten, zo is te lezen in hun Masterplan Internationale Werknemer. Dit leidt soms tot onwenselijke misstanden. De glastuinbouwsector heeft de ambitie een goede werknemer te zijn - zo meldt het Masterplan - die zorgt voor een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een goede huisvesting is daarbij essentieel.

Masterplan

Maar uit een bericht van Glastuinbouw Nederland blijkt dat de sector er geen voorstander van is werkgeverschap en huisvesting te scheiden: Het gevaar dat de arbeidsmigranten dan te maken krijgen met commerciële verhuurders die vooral uit zijn op een zo’n hoog mogelijk rendement op hun investering loert om de hoek. Je zou juist gebruik moeten maken van het grote belang dat telers en uitzendbureaus hechten aan goede huisvesting.

In het Masterplan worden een aantal speerpunten genoemd zoals het duidelijk in kaart brengen van de verantwoordelijkheden van de ondernemer, het bevorderen van doorstroom van tijdelijk naar vaste dienstverbanden, het alleen samenwerken met gecertificeerde uitzendbureaus en aanbod van gecertificeerde huisvesting. Om de ambities vorm te geven wordt een “Meetlat - Met plezier werken in de kas” ontwikkeld.

Voor bewustwording van een goed werknemerschap van de internationale werknemers is op 28 januari 2021 een webinar georganiseerd. De videoregistratie van die webinar is beschikbaar.

(Bron foto: Shutterstock)