Nieuws

MBO Terra pakt het Sterrebos in Frederiksoord aan

De studenten van MBO Terra pakken in een meerjarenplan Het Sterrebos in Frederiksoord aan. Doel is het gebied aantrekkelijker te maken voor de dieren en bezoekers van het bos en de houtkap meer naar de achtergrond te verplaatsen.

Het Sterrebos is 50 hectare groot en al enkele eeuwen oud. Het is voornamelijk een houtproductiebos. En er wordt veel in gewandeld. Maar de weerstand tegen de bomenkap groeit. De eigenaar, de Maatschappij van Weldadigheid, vrijwilligers en het Terra MBO maken daarom een plan. Ook om de aantrekkelijkheid en uitstraling van het bos te verbeteren.

Bescherm de biodiversiteit

Tegenstanders richtten de actiegroep "Ja natuurlijk Westerveld" op. In 2016 zetten meer dan 3000 omwonenden hun handtekening tegen de houtproductie. Een bioloog deed aangifte nadat per ongeluk bomen waren geveld waar vogelnestjes in zaten te broeden.

Het plan

In fases wordt van het Sterrebos steeds meer een "wandelbos" gemaakt. Er komen begaanbare paden en rustpunten, bankjes en informatieborden. Het bos ziet er verzorgd uit, je kunt de geschiedenis vinden en het is herkenbaar. Zo pakt de werkgroep de wildgroei van bramen en de Japanse Duizendknoop aan.

Uitbaggeren

De projectgroep wil voor eind 2018 de wandelroutes uitzetten en een verhard familiepad gemaakt hebben. De toegang komt ook op een andere plek, aan de van Swietenlaan. In een volgende fase baggert de groep de Westerbeeksloot uit en er komt een uitkijktoren. De begroting voor deze laatste fase is nog niet helemaal af.

Wandelbos en productiebos

Financieel is het niet haalbaar het bos volledig in wandelbos om te toveren. Het is nodig dat er eerst een plan komt om dat financiële verschil te compenseren.