Nieuws

Mechanisch snoeien fruitbomen als alternatief

Handmatig snoeien van fruitbomen is arbeidsintensief en duur. In België is daarom onderzoek gedaan of het mechanische snoeisysteem van 'Le Mur Fruitier' een bruikbaar alternatief is.

Oorspronkelijk is het mechanisch snoeien bedacht als hulpmiddel om het makkelijker te maken voor plukrobots om de vruchten op te sporen. Hoewel de ontwikkeling van de desbetreffende plukrobot allang gestaakt is, is het mechanisch snoeisysteem wel een blijvend succes geworden. In Frankrijk wordt volgens een artikel in het Belgische tijdschrift Management & Techniek ongeveer 1000 hectare mechanisch gesnoeid.

Fruithaag

De bomen worden in het vroege voorjaar mechanisch gesnoeid op 20 à 30 cm van de stam. Eind mei, begin juni worden ze een tweede keer mechanisch gesnoeid. Zo ontstaat een haag met een maximale breedte van 80 cm, waardoor je makkelijk bij de boom en het fruit kan. Hierdoor dalen de snoeikosten en de kosten van het plukken en uitdunnen.

Snoeimomenten

In België is op de Proeftuin pit- en steenfruit geëxperimenteerd met verschillende snoeimomenten. Daarbij lijkt het moment dat de bomen in de roze knop zitten het meest gunstig, omdat deze bomen in de zomer minder hergroei lieten zien. Het moment van snoeien was niet van invloed op de totale opbrengst, al waren de vruchten van Jonagored appels die in augustus nog gesnoeid werden gemiddeld wat kleiner. Sowieso had mechanisch snoeien vlak voor de pluk niet het gewenste effect op de kleuring van de appels.

Interessant alternatief

De minerale samenstelling van klassieke en mechanisch gesnoeide appels is nagenoeg hetzelfde, alleen het suikergehalte is in de meeste proeven meestal lager bij de mechanisch gesnoeide appels. Hoewel er altijd nog met de hand gecorrigeerd moet worden, kan mechanisch snoeien vanuit kostenoogpunt een interessant alternatief zijn voor handmatig snoeien.


(Bron foto: Thinkstock)