Nieuws

Mechanische onkruidbestrijding

In vergelijking met spuiten is mechanische onkruidbestrijding arbeidsintensief. Maar de winst is dat het gewas minder last heeft van groeiremming en een betere gezondheid heeft.

Telers die mechanisch het onkruid willen aanpakken, hebben de keus uit een groot aantal effectieve werktuigen. Maar mechanische onkruidbestrijding behelst meer dan op tijd wat schoffelen, aanaarden of wiedeggen. Je moet er jaarrond en in het hele bouwplan mee aan het werk, aldus het artikel ‘Scherp blijven: onkruid bestrijden zonder chemie’ uit Landbouwmechanisatie.

Gps

Ontwikkelingen op het gebied van mechanische onkruidbestrijding zijn in hoge mate een ontwikkeling van en voor de biologische sector. Maar ook voor gangbare telers wordt het (deels door verboden op bepaalde chemische stoffen) steeds interessanter, stelt de auteur van het stuk. ‘Veel gangbare telers associëren mechanische onkruidbestrijding met schoffelen, aanaarden en wiedeggen. Maar er zijn meer technieken, zoals volvelds schoffelen in een vals zaaibed, diverse vormen van thermisch afbranden van jonge onkruiden voor en na opkomst, vinger- en torsiewieders en persluchtondersteuning waarmee je in de gewasrijen onkruid kunt bestrijden.’
De nieuwste ontwikkelingen zijn machines die in staat zijn om in de rij te schoffelen zonder cultuurplanten te beschadigen. Dit gaat met behulp van de modernste technieken als gps en camerabeelden.

Rassenkeuze

In het artikel worden tips gegeven wanneer een akkerbouwer wat moet doen. Maar ook hoe. Bijvoorbeeld door bij zaaibedbereiding bij voorkeur een werktuig te gebruiken met ganzenvoetschoffels in plaats van met veertanden. De schoffels snijden al het onkruid af, waardoor men zo schoon mogelijk met de teelt begint. Rassenkeuze en zaaitechniek zijn overigens ook belangrijk. Hoe sneller en egaler het gewas opkomt, hoe eerder het gewas het veld dicht heeft.

Gezondheid

Hoe goed de techniek van mechanische onkruidbestrijding ook is, de capaciteit van de machines kan niet op tegen die van de spuit, concludeert de auteur van het artikel. Verder bepalen volgens hem ook de weers- en bodemgesteldheid in grote mate hoe effectief het onkruid wordt aangepakt. ‘Maar de winst is een gewas dat veel minder last heeft van gewasremming door chemie. Deze vlottere jeugdgroei leidt tot een betere algemene gezondheid van de planten.’(Bron foto: Wikipedia, Hanna Zelenko)