Nieuws

Medische kost ondervoeden voedt ook batenpost

Medische voeding voor zieken en ondervoeden kost wat, maar de jaarlijkse baten leveren de maatschappij tot €112 miljoen op. Momenteel kost ziektegerelateerde ondervoeding jaarlijks zo’n €1,9 miljard.

De baten bestaan uit lagere sterfte en minder heropnames. Voor de berekening van de genoemde baten (variërend tussen € 52 en € 112 miljoen) is gekeken naar de groep 65-plussers. Meer resultaten uit een 'totaalstudie gericht op de Nederlandse situatie' naar de kosten van ziektegerelateerde ondervoeding en de kosten en baten van het gebruik van medische drinkvoeding zijn te vinden in het rapport Ondervoeding onderschat.

Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD).

Medische (drink)voeding

Medische (drink)voeding wordt specifiek samengesteld. 'Patiënten met ziektegerelateerde ondervoeding hebben als gevolg van ziekte vaak een verhoogde behoefte aan specifieke voedingsstoffen zoals energie, eiwit en andere voedingsstoffen, vaak in combinatie met een verlaagde inname als gevolg van ziekte', aldus SEO. Momenteel leidt ziektegerelateerde ondervoeding (bij ziekte lijden aan onbedoeld verlies van lichaamsgewicht en spiermassa, bron: SPVD*) in Nederland tot circa 400 doden per jaar. Verderop in het rapport wordt opgemerkt dat medische voeding wordt gebruikt wanneer reguliere of aangepaste voeding niet voldoet.

'Reguliere voeding'

Betreffende aangepaste of reguliere voeding: recent verscheen in Resource het artikel Ouderen eten beter dankzij eiwitrijke yoghurt. Hierin wordt verwezen naar onderzoek waaruit blijkt dat via normale voedingsmiddelen als brood en yoghurt ook voldoende eiwitten kunnen worden genuttigd, mits deze vervangen zijn door een eiwitrijke variant. Resource: 'Er bestaan eiwitdrankjes om tekorten aan te pakken, maar deze zijn voor ouderen niet ideaal. Zij hebben immers al moeite hun reguliere maaltijden op te krijgen'.

Smakelijk eten, smakelijk drinken

Bovendien, aldus een onderzoekster van de Business Unit Fresh, Food & Chains (Wageningen UR) in Resource, 'vinden ouderen de drankjes vaak niet lekker'. De SPVD lijkt dit te onderschrijven, zie webpagina Ondervoeding - dan knijp je je neus maar dicht. Ook de keuzes in smaken van preparaten vindt de vereniging beperkt. Op dat vlak ligt dus mogelijk nog een taak, zeker met het toegepast onderzoek Genieten aan tafel (doel: verminderen zorgkosten) in het achterhoofd. (Zie Groen Kennisnet-artikel Kiezen met smaak is mogelijk voor zorgcliënt).

Levenskwaliteit: vraagteken

Gebleken is dat de maaltijdbeleving in verpleeghuizen te verbeteren is, in elk geval betreffende de 'smaak van de warme maaltijd' en de 'perceptie van keuzemogelijkheden rondom eten en drinken'. Ondanks deze positieve uitkomsten zijn de doelen, verbeteren eetlust, voedingsstatus, functionele status (bijvoorbeeld spierfunctie en mobiliteit) en kwaliteit van leven, niet behaald. Ook als het gaat om medische voeding is onvoldoende bewijs, aldus SEO, dat het gebruik hiervan leidt tot 'statistisch significante verbeteringen in de kwaliteit van leven en functionele uitkomsten'.

* Stichting Patiëntenbelang ondervoeding en Vergoeding Dieetpreparaten


(Bron foto: Pixabay)