Nieuws

Meebetalen aan natuurbeleving 'geen probleem'

Natuurmonumenten presenteerde recent haar natuurbelevingsagenda, samengebracht tot 7 thema’s. In deze agenda staat dat de achterban het geen probleem vindt om mee te betalen aan natuurbeleving.

De Agenda Natuurbeleving – Samen werken aan natuurbeleving is voor een belangrijk deel gebaseerd op een achterbanraadpleging van 43.365 Nederlanders. De resultaten van deze raadpleging zijn terug te vinden in het rapport Natuurbeleving nader bekeken.

Onderzocht is onder meer wat de achterban (leden, maar ook niet-leden) in de natuur doet, hoe zij aankijken tegen specifieke onderwerpen als vissen en honden en tegen dilemma’s als de balans tussen beschermen en beleven. Ook is gevraagd op welke manier kan worden bijgedragen, zowel financieel als actief, aan natuur.

Financiering: excursies en parkeren

Betreffende dat laatste: de grootste groep respondenten vindt het vragen van geld voor excursies, arrangementen en evenementen een goed idee om inkomsten te genereren. 'Daarnaast kan er entree worden gevraagd voor bijzondere gebouwen of geld gevraagd worden voor parkeren. Ook vindt men subsidies vanuit de gemeente of provincie een goed idee als inkomsten voor natuurbescherming'. Meer informatie over het financieren van natuur en ecosysteemdiensten is te vinden in het Groen Kennisnet-dossier verdienmodellen natuur

Zwerfafval zelf opruimen

Naast financiering ziet een groot deel van de achterban het opruimen van zwerfafval als een goede bijdrage aan natuuronderhoud. Zo ruimt 37% van de Natuurmonument-leden en 39% van de niet-leden zwerfafval direct op bij een bezoek aan een natuurgebied. In de agenda worden ook nog andere belangrijke uitkomsten uit het onderzoek uitgelicht. Zo krijgt de boswachter een hoge waardering en vinden ze dat de manier waarop ze 'groen' beleven geen schade mag toebrengen.

Thema’s agenda

Naast de uitkomsten van de raadpleging is gekeken naar ontwikkelingen in en om de gebieden van Natuurmonumenten en trends in de samenleving. Denk daarbij aan: 'natuurbeleving is tegenwoordig steeds meer een individuele aangelegenheid'. Op basis van deze informatie zijn de volgende actiethema’s vastgesteld: Samen aan de slag, Boswachters spelen een centrale rol, Knelpunten pakken we samen aan, Bijdragen aan natuurbeleving, Beleven om te beschermen, Bouwen aan routenetwerken en Natuurbeleving versterken.


(Bron foto: Thinkstock)